Ammattikorkeakoulun knowhowta Venäjälle

Pohjoismaiden ministerineuvosto, ulkoasiainministeriö ja opetusministeriö ovat myöntäneet Mikkelin ammattikorkeakoulun Venäjä-hankkeille yhteensä 350000 euroa. Ammattikorkeakoulu kehittää esimerkiksi Tihvinän alueelle sähköistä paikkatietojärjestelmää.

ammattikorkeakoulut
Mikkelin ammattikorkeakoulu
YLE Etelä-Savo

Tihvinän alueen sähköinen paikkatietojärjestelmä helpottaisi tonttien hankinnassa ja parantaisi vesijohtojen, tiestön, kaavoituksen ja sähköverkon hallintaa.

Hankkeen aikana selvitetään myös miten Tihvinän kaupunki saisi hankittua alueeltaan lentokuvauskarttoja. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeissa kehitetään myös muun muassa venäjänkarjalaisten oppilaitosten kulttuurituotannon koulutusta pohjoismaalaisen mallin mukaan.

Lisäksi Savonlinnan yksikön kummiyritystoiminnassa etsitään suomalaisille opiskelijoille venäläisiä kummiyrityksiä ja päinvastoin. Hankkeen tavoite on muodostaa rajat ylittävä yritysverkosto ja virtuaalinen oppimisympäristö.

Lähteet: YLE Etelä-Savo