Palkkaerojen kasvu jatkui vuonna 2008

Palkkaerot jatkoivat kasvuaan toissavuonna. Kokoaikaisten palkansaajien eniten ansainneen ja vähiten ansainneen kymmeneksen välinen ansioero kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin kolme prosenttiyksikköä.

Kuva: Elina Niemistö / Yle

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 2 876 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa palkansaajista ansaitsi yli 4 287 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa alle 1 826 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,35-kertaa enemmän kuin pienipalkkaisin kymmenesosa. Tämä ero siis kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä.

Palkkaerojen kasvu johtui Tilastokeskuksen mukaan suurelta osin hyväpalkkaisten palkansaajien nopeammasta ansiokehityksestä vuonna 2008. Parhaiten palkatun kymmenesosan suurempaa ansioiden nousua vauhditti erityisesti palkansaajien väheneminen keskipalkkaisissa suorittavissa tehtävissä. Kun parhaiten palkatun kymmenesosan ansiot kasvoivat vuodessa 5,9 prosenttia, niin vähiten ansaitsevan kymmenesosan ansionousu oli samaan aikaan ainoastaan 4,5 prosenttia.