Harjamäen jätevuodon vaikutukset vähäiset

Siilinjärven Harjamäen jätevesipumppaamolla viikonloppuna olleen ylivuodon vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vaikutukset olivat havaittavissa vain pumppaamon alapuolella olevassa ojassa ja sielläkin bakteeripitoisuudet jäivät alhaiseksi.

Harjamäki, Siilinjärvi

Viemäriverkoston vettä laimentavat lumen sulamisvedet. Lisäksi vuotopaikan läheisyyteen johdetaan Harjamäen alueen hulevesiä ja lähialueen peltojen kuivatusvesiä. Vuodon vaikutuksia Kevättömään ei ole voitu selvittää heikon jäätilanteen vuoksi. Kevättömästä otetaan näytteet, kun se on mahdollista. Maasto, jonka kautta jätevesi pääsi järveen ja jonka kautta ei kulje hule- ja kuivatusvesiä, on kalkittu.

Maastoon ja vesistöön valui puolesta toista tuhannesta kahteen tuhanteen kuutiota jätevettä pääsulakkeen palamisesta aiheutuneen ylivuodon vuoksi.

Maaningan kunnan Harjamäen jätevesipumppaamolla oli edellinen vuoto syksyllä 2004. Vuodon jälkeen pumppaamolle asennettiin hälytysjärjestelmä.

Lähteet: YLE Savo