Hyppää sisältöön

Talvivaara haki lupaa uraanin talteenottoon Sotkamossa

Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut valtioneuvostolta lupaa, jotta uraanin talteenotto voidaan aloittaa kaivostoiminnan sivutuotteena. Kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki.

Kuva: Erno Serkosalmi YLE

Uraania esiintyy Talvivaaran kallioperässä pieninä pitoisuuksina. Yrityksen tarkoituksena on uuttoprosessin avulla muuntaa uraani uraanipuolituotteeksi, joka jatkojalostettaisiin ydinpolttoaineeksi ulkomailla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hankkeelle tarvitaan ydinenergialakiin perustuva valtioneuvoston lupa. Jotta yritys saa luvan, on myös kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioitava.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n pörssikurssi on noussut lähes 40 prosenttia helmikuun alun jälkeen, jolloin yhtiö lmoitti harkitsevansa uraanin talteenottoa muiden metallien sivutuotteena.

Talvivaara Sotkamo Oy on Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö.