Rail Baltica -ratayhteys vaihtoehdoksi lentoliikenteelle Keski-Eurooppaan

Lentoliikenteen katkeaminen tulivuorenpurkauksen takia nostaa esiin muiden kulkuyhteyksien merkityksen. Suurin osa Suomesta Keski-Eurooppaan ja takaisin kulkevasta liikenteestä hoituu nyt Baltian kautta.

Kuva: YLE

Tällä hetkellä nopein on autoyhteys välillä Tallinna–Berliini.

Tilanne suuntaa huomion myös välille suunniteltuun raideyhteyteen, Rail Balticaan. Rail Baltica -radan rakentamisen edistämistä on viime päivinä vaadittu ainakin Virossa, kertoo Olli Keinänen Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan osastolta.

– Rail Balticahan on ratayhteys, joka ulottuu neljään eri maahan, Tallinnasta Varsovaan. Suoraa ja nopeaa myös matkustajaliikennettä palvelevaa ratayhteyttä koskeva tutkimus kolmen Baltian maan toimesta on käynnissä ja tulee olemaan valmis tämän vuoden lopussa. Tällöin hankkeen kannattavuutta, linjausta ja toteustustapaa koskien ollaan viisaampia.

Helsinki pyrkii edistämään ratayhteyttä Keski-Eurooppaan

Helsingin kaupunki on aktiivisesti mukana Baltian läpi kulkevan ratayhteyden rakentamisen suunnittelutyössä. Junayhteyden jatkaminen Tallinnasta Helsinkiin voitaisiin toteuttaa joko tunnelin kautta tai junalautoilla.

Tähän mennessä eniten ongelmia ovat aiheuttaneet Baltian maiden keskinäiset kiistat asiassa, muistuttaa Keinänen.

– Suora ja nopea Rail Baltica eurooppalaisella raideleveydellä rakennettuna, siinä suurimmat uuden radan rakentamistarpeet ovat Virossa ja osittain Latviassa.

Ratayhteydelle suunniteltu luotijuna kulkisi 300:n kilometrin tuntinopeudella.