Talvivaara haki lupaa uraanin louhimiseen Sotkamossa

Talvivaara Sotkamo Oy haluaa louhia uraania Sotkamossa. Yhtiö on hakenut valtioneuvostolta lupaa, jotta uraanin kaivostoiminta voidaan aloittaa. Uraania saadaan kaivostoiminnan sivutuotteena. Kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki.

talous

Uraania esiintyy Talvivaaran kallioperässä pieninä pitoisuuksina. Yrityksen tarkoituksena on uuttoprosessin avulla muuntaa uraani uraanipuolituotteeksi, joka jatkojalostettaisiin ydinpolttoaineeksi ulkomailla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hankkeelle tarvitaan ydinenergialakiin perustuva valtioneuvoston lupa. Jotta yritys saa luvan, on myös kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioitava.

Talvivaara Sotkamo Oy on Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö.

Lähteet: YLE Uutiset