Opetusministeriö jakoi rahaa monikulttuurin tukemiseen

Opetusministeriö on jakanut 600.000 euroa valtionavustusta monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

kulttuuri

Tänä vuonna tuen piiriin otettiin myös toiminta, jolla pyritään kotouttamaan maahanmuuttajia taiteen ja kulttuurin avulla.

Avustusten hakijoita oli yhteensä 147, joista tukea sai 86 hakijaa.

Keskeisiä avustusten saajia olivat kieli- ja kulttuurivähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien ja romanien yhdistykset. Taiteellisen toiminnan lisäksi avustuksia myönnettiin mm. lasten ja nuorten kerhotoimintaan, teatteritoimintaan, radio-ohjelmien tekemiseen sekä eri kulttuurien esittelemiseen suomalaisille. Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvien venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista naisten toimintaa järjestävä Kassandra ry.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 ulkomailta Suomeen muutti liki 27.000ihmistä. Monet maahanmuuttajaryhmät ovat perustaneet yhdistyksiä, jotka järjestävät monipuolista kulttuuritoimintaa. Opetusministeriön mukaan tämän takia tarve avustaa yhdistysten toimintaa on kasvanut.

Saamenkieliseen kulttuuritoimintaan ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetaan opetusministeriöstä vuosittain erillinen määräraha, jonka jakamisesta päättää saamelaiskäräjät. Vähemmistöryhmien lisäksi määrärahasta myönnettiin tukea suomalaisten kansalaisjärjestöjen rasismin vastaiselle ja suvaitsevaisuutta edistävälle toiminnalle.

Lähteet: YLE Uutiset