1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lasten kotihoidon kaupunkilisä

Rovaniemi päätti kotihoidon kuntalisästä

Rovaniemen kaupunki on päättänyt kokeilusta, jossa lasten kotihoidon tuelle maksetaan niin sanottua kuntalisää. Päätös syntyi monen kiemuran kautta lopulta kaupunginhallituksessa.

Kuva: Pekka Sipilä / Yle

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta päätti aloittaa kokeilun, jossa kotona tai yksityisessä päiväkodissa hoidettavista lapsista maksetaan Kelan kotihoidon tuen lisäksi myös ylimääräinen paikallinen tuki eli ns. kuntalisä.

Asiasta on keskusteltu ja väitelty jo jonkin aikaa. Lautakunnan päätös syntyi lopulta kokouksessa 20.4. äänin 10-3.

Tarkoituksena on vähentää kysyntää kunnalliselle päivähoidolle.

Kotihoidon kuntalisän ehdot

  • Kuntalisä on 180 € yhdestä perheen alle kolmevuotiaasta lapsesta sekä 50 € perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jos he eivät osallistu kunnan järjestämään osapäiväiseen esiopetukseen.
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona.
  • Perheen alle kolmevuotiaalle on myönnetty Kelan päätöksellä kotihoidontuki. Kuntalisää maksetaan enintään samalta ajalta kuin yleistä kotihoidon tukea.
  • Opiskelija voi saada kuntalisää samoin ehdoin, mikäli perhe on kirjoilla Rovaniemellä.
  • Kuntalisän minimimaksuaika on kolme kuukautta.

Koulutuslautakunta päätti järjestää kotihoidon kuntalisäkokeilun 1.8.2010 – 31.7.2011.

Kaupunginhallitus tyrmäsi kaupunginjohtajan

Kaupunginjohtaja Matti Ansala oli asiasta toista mieltä, ja otti asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ansala olisi muun muassa halunnut, että täysimääräinen kuntalisä olisi maksettu kaikista alle 3-vuotiaista lapsista.

Lisäksi tuen saannin ehdoksi olisi tullut, että lapsia hoitaa kotona nimenomaan toinen vanhemmista, ei joku muu sukulainen tai palkattu henkilö. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille tai työtään jatkaville yrittäjille tukea ei olisi maksettu.

Kaupunginhallitus kuitenkin päätti olla muuttamatta lautakunnan päätöstä äänin 11-4. Lautakunnan päätöksen puolella olivat kaupunginhallitus kokoomusta lukuunottamatta eli jäsenet Mäntymäki, Tapio, Viitala, Inkeröinen, Trög, Sulasalmi, Kunnari, Rundgren, Mattanen, Myöhänen, Törmänen.

Vastaan äänestivät kokoomuksen Kuulasmaa, Juuruspolvi, Harju-Autti, Airaksinen. Kokoomuksen hallitusryhmä jätti asiaan myös eriävän mielipiteen.

Lisäksi kaupunginhallitus aikoo tehdä selvityksen kotihoidon kuntalisän toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista ajalta 1.8. – 30.9. yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Kokeilusta koituu kaupungille uusia kuluja pelkästään tänä vuonna yli 1,5 miljoonaa euroa.