Työmarkkinajärjestöt arvostelevat Heinäluomaa

Työmarkkinajärjestöt arvostelevat Eero Heinäluoman puheita ulkomaisen työvoiman rajoittamisesta. Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä työperäistä maahanmuuttoa pitäisi lisätä. SAK puolestaan toivoo avointa keskustelua siitä, miten ja millaista työvoimaa houkutellaan Suomeen.

Kotimaa
Eero Heinäluoma
Eero HeinäluomaMika Kanerva

Eero Heinäluoman (sd) viikonloppuiset pohdinnat ulkomaalaisen työvoiman määrän rajoittamisesta eivät herättäneet innostusta SAK:ssa. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka yhtyy kuitenkin siihen, että avoin keskustelu aiheesta on tarpeen.

- Pitäisi keskustella siitä, millä lailla työvoimaa houkutellaan, minkälaista informaatiota siitä liikkuu ja millaista työvoimaa Suomeen tarvitaan, Björkbacka sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitossa taas kummastellaan kannanottoja, jotka asettavat suomalaiset työttömät ja työperäisen maahanmuuton vastakkain. Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntijan Mikko Räsäsen mielestä Suomesta on vaikea löytää tekijöitä tietyille aloille ja alueille, vaikka taantuma onkin lisännyt työttömien määrää entisestään.

- Meillä on työvoimatoimistossa avoinna noin 45 000 työpaikkaa, jotka eivät kohtaa suomalaisia työttömiä syystä tai toisesta. Yleensä ala tai alue eivät vain kohtaa, sanoo Räsänen.

EK:sta kerrotaan, että rekrytointiongelmista raportoivat tällä hetkellä erityisesti palvelualojen yritykset ja teknologiateollisuus. Lisäksi viidennes kaikista EK:n jäsenyrityksistä on ilmoittanut paikkaavansa työvoimapulaa jatkossa ulkomaalaisella työvoimalla.

Arvioita työvoiman tarpeesta mahdoton esittää

Myös SAK uskoo, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työvoimapula on tulevaisuudessakin totta kotimaan karuista työttömyysluvuista huolimatta.

- Kun talouslama kaksi vuotta sitten alkoi, oli hirveän vaikea arvioida tarvetta, mutta tulevaisuudessa on varmaa, että sosiaali- ja terveysalalle on työvoimantarvetta, toteaa Pia Björkbacka.

SAK:n mukaan tietyillä aloilla taantuman vaikutusta ulkomaisen työvoiman tarpeeseen pitäisi kuitenkin arvioida kriittisesti.

- Suomeen on tultu töihin erityisesti siivous- ja kiinteistöalalle, talonrakentajiksi ja metallipuolelle. Kun katsotaan tilannetta niiden näkökulmasta, taantuma on vaikuttanut työvoiman tarpeeseen paljonkin. Tällä hetkellä muun muassa 7 000 siivoojaa on työttömänä.

Ulkomaisen työvoiman käyttöä sääntelee muun muassa ulkomaalaislakiin kirjattu vaatimus niin sanotusta saatavuusharkinnnasta, jonka mukaan työvoiman saatavuus tulee selvittää kotimaassa ennen, kuin sitä aletaan etsiä ulkomailta.

SAK säilyttäisi kyseisen vaatimuksen jatkossakin, EK sen sijaan luopuisi siitä lain uudessa, parhaillaan valmisteilla olevassa versiossa.

Eduskunta äänestänee uudesta ulkomaalaislaista vielä kevään aikana.

Lähteet: YLE Uutiset / Hanna Eskonen