1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Säteilyturvakeskus

STUK vahvistaa Rovaniemen laboratorion asemaa

Säteilyturvakeskus vahvistaa Rovaniemen aluelaboratorionsa asemaa. Pääjohtaja Jukka Laaksosen mukaan tähän asti paljolti rutiinimittauksiin ja ympäristön tarkkailuun keskittyneestä laboratoriosta halutaan tutkimuksellisesti nykyistä aktiivisempi yksikkö. Tutkijat voisivat myös osallistua pohjoiseen mahdollisesti tulevan ydinvoimalan valvontaan.

Säteilyturvakeskus
STUKin väkeä
Pohjois-Suomen aluelaboratorionjohtaja Dina Solatie, johtaja Tarja Ikäheimo, pääjohtaja Jukka Laaksonen ja johtaja Petteri Tiippana Rovaniemellä STUKin uusien tilojen avajaisissa..YLE / Jorma Korhonen

Säteilyturvakeskuksen Pohjois-Suomen laboratoriolla on tärkeä tehtävä myös arktisen alueen tutkimuksessa sekä erityisesti kaivosteollisuuden vaikutusten arvioinnissa.

Pohjois-Suomen aluelaboratorion johtaja Dina Solatie sanoo, että Lapissa on suunnitteilla tällä hetkellä uraanin etsintää. - Lisäksi on tämä suunnitteilla oleva Soklin fosfaattikaivos, mikä sisältää myös luonnon radioaktiivisia aineita.

- Mahdollisesti myös Talvivaaaran kaivos alkaa ottamaan uraania talteen. Nämä sitten lisäävät meillä perustilaselvityksiä ja tutkimusta.

- On myös alkamassa Suomen Akatemian rahoittama kaivosjätehanke, jota koordinoi Helsingin yliopiston radiokemianlaitos ja me olemme siinä mukana. Siinä tutkitaan kaivosjätteiden, radionuklidien sekä raskasmetallien kulkeutumista pintavesissä. Siinä tutkimuskohteina ovat Sokli ja Enon vanha uraanikaivos, joka oli toiminnassa 1960-luvun alussa.

STUKin Rovaniemen aluelaboratorio on EU:n pohjoisin radioaktiivisuusseurantaa tekevä laboratorio.

Lähteet: YLE Perämeri

Lue seuraavaksi