1. yle.fi
  2. Uutiset

Koneen Säätiöltä yli miljoona luonnontutkimukselle

Koneen säätiö on jakanut yhteensä yli miljoona euroa kuudelle luonnon monimuotoisuuteen keskittyvälle tutkimushankkeelle sekä yhdelle alan kirjallisuutta digitoivalle projektille.

tiede

Koneen Säätiö pyrkii tuellaan edistämään monitieteistä, ajankohtaista tutkimusta. Ihmisen toiminta uhkaa monia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja, mutta luonnon köyhtymisen seurauksista ekosysteemeille sekä ihmisyhteisöille on vasta vähän tietoa.

Säätiö myönsi apurahan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja terveyden yhteyttä selvittävälle hankkeelle. Aiempina vuosina säätiö on tukenut muun muassa ihmistieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta sekä pitkän aikavälin ympäristöseurantaa.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi