Majoitus- ja ravitsemusalalla riittää perittävää

Joka seitsemäs eteläkarjalainen majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritys oli perinnän kohteena tammi-maaliskuussa. Toiseksi eniten perinnässä olevia yrityksiä oli tukku- ja vähittäiskaupassa.

Perintätoimistot ja luottotietopalvelu
Miestarjoilija näpyttelee kassajärjestelmään tilauksia
YLE

Tukku ja vähittäiskaupassa perinnässä oli yli kymmenen prosenttia toimialan yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Intrum Justitia Oy:n ja JM Tieto Oy:n tutkimuksesta.

Kaikki toimialat yhteenlaskettuna joka 13:s (7,68 prosenttia) eteläkarjalaisyritys oli perinnän kohteena alkuvuoden aikana. Perinnässä oli 560 yritystä.

Maakunnista Etelä-Karjalassa oli kuudenneksi eniten perinnän kohteena olevia yrityksiä, kun niiden osuus suhteutetaan alueen yritysten määrään.

Alhaisin perittävien yritysten osuus Etelä-Karjalan maakunnassa oli rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, kiinteistöalan toiminnassa sekä alkutuotannossa.

Valtakunnallisesti joka 12:s yritys oli perinnän kohteena tammi-maaliskuussa lähes .

Pienissä yrityksissä valtakuntaa korkeammat perintäluvut

Henkilöstön määrän mukaan tarkasteltuna Etelä-Karjalassa perinnän kohteena olevien yritysten osuus oli valtakunnallista tasoa hieman korkeampi 0-4 henkilöä työllistävien sekä 5-9 ihmistä työllistävien yritysten joukossa. Koska näitä yrityksiä on myös suhteellisesti eniten, se heijastui Etelä-Karjalan kokonaistuloksissa.

Sen sijaan suuremmissa yrityksissä perintää kohdistui Etelä-Karjalassa selvästi harvempiin yrityksiin kuin valtakunnan tasolla keskimäärin.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala