Suurpetojen arvot nousivat huomattavasti

Riistaeläinten ja suurpetojen arvot nousivat 1. toukokuuta. Korvausvaatimuksen nostolla pyritään maa- ja metsätalousministeriön mukaan vähentämään suurpetoihin kohdistunutta laitonta tappamista ja edesauttamaan tapetun eläimen saamista takavarikkoon.

Kotimaa
Susiemo ja sudenpentuja
YLE

Elävän aikuisen karhun arvo nousee asetuksen ajantasaistamisen mukaan 8 200 - 15 500 euroon ja nuoren yksilön 4 500 euroon. Ennen arvon korottamista karhun arvo oli 1 680 euroa.

Aikuisen suden arvo taas muuttuu 1 680 eurosta 6 100 - 9 100 euroon. Nuoren yksilön arvo on 4 500 euroa.

Tavallisimpien ja runsaslukuisten riistaeläinten, kuten fasaanin tai rusakon, arvo on 1. toukokuuta alkaen 100 euroa.

Sen sijaan viime vuosikymmeninä määrältään kasvaneiden metsäkauriiden, kanadanhanhien ja merihanhien arvoja lasketaan.

Elävän riistan ohjeellisia arvoja sovelletaan silloin, kun metsästysoikeuden haltijan oikeuksia on loukattu ja hänelle maksetaan korvauksia tai jos eläin on metsästetty vastoin metsästyslainsäädäntöä ja sen arvo tuomitaan valtiolle menetetyksi.

Mikäli suurpedon joutuu ampumaan pakkotilanteessa, omaisuuttaan suojelevan ihmisen ei tarvitse maksaa valtiolle ampumansa eläimen arvoa. Pakottava ja välttämätön tilanne voi olla esimerkiksi suurpedon hyökkäys kotieläimiä kohtaan. Poliisi käsittelee silti kaikki suurpetojen tappamiset.

Lähteet: YLE Uutiset