Sevettijärven terveystalosta tuli Kolttatupa

Sevettijärven entinen terveystalo on palautettu kolttasaamelaisten käyttöön. Pari vuotta tyhjillään olleesta kiinteistöstä on vuokrattu tilat keskeisille kolttasaamelaisille organisaatioille.

Sevettijärven terveystalosta kaavaillaan kolttatoiminnan keskusta. Kuva muuttotöistä maaliskuulta. Kuva: Saa´Nuett

Kolttatuvaksi nimetyssä talossa on toiminut huhtikuusta lähtien muun muassa kolttien luottamusmiehen- ja kolttakulttuurisäätiön toimistot. Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff on iloinen, että vihdoin Sevettijärven kolttasaamelaisilla on käytössään oma julkinen tila, josta kaavaillaan Sevettijärven kolttatoiminnan keskusta.

- Keskeisimpänä toimijoita ovat kolttien kyläkokous, joka hoitaa kolttasaamelaisten hallintoa ja sillä on toimisto ja pienet kokoustilat talossa. Sitten alkamassa on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Kolttakulttuuria yli rajojen - hanke, jonka projektitoimisto ja työntekijät tulevat sijoittumaan Kolttatupaan. Lisäksi talossa tulee olemaan kolttakulttuurisäätön toimisto.

Veikko Feodoroff kertoo, että Sevettijärven entisen terveystalon tiloihin tulee kevään mittaan myös kyläläisille tarkoitettu nettipiste, jossa ihmiset voivat käydä maksamassa laskujaan ja hoitamassa asioitaan.

Terveystalo rakennettiin keräysvaroin

Sevettijärven terveystalon historia liittyy olennaisesti kolttasaamelaisten asutushistoriaan. Petsamon alueella asuneet kolttasaamelaiset asutettiin toisen maailmasodan jälkeen Inarin kunnan itäosiin, muun muassa Sevettijärvelle ja Nellimiin.

Sevettijärven alueelle, josta tuli koltta-alueen keskus rakennettiin valtion asutustoimintana kymmeniä uudistiloja, koulu, asuntola ja terveystalo.

Kolttakulttuurisäätiön puheenjohtaja ja kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff sanoo, että terveystalon rakentamiseen kerättiin varoja Suomenkin rajojen ulkopuolelta.

- Suomen Huolto on tämän rakennuttanut sen jälkeen kun koltat muuttivat tänne Sevettijärvelle. Hankkeessa oli myös rahankeräyksiä ulkomaita myöten, Feodoroff kertoo.

Suomen Huolto toimi jatkosodan jälkeen ja järjestö oli vapaaehtoista kansalaisten huoltoa tehneiden järjestöjen keskuselin, joka välitti ulkomaista apua sotaleskille, -orvoille, -invalideille ja siirtoväelle aineellista apua.

Oma tila tärkeä

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff pitää oman kokoontumistilan saamista kylälle ja kolttakulttuurille tärkeänä asiana.

- Kyllä sillä on kylälle ja kyläläisille merkitystä, että on paikka, jossa voimme kokoontua, toimittaa asioita ja edistää omaa kulttuuriamme.

Terveystalon saaminen Kolttatuvaksi kyläläisten käyttöön vaati Kolttakulttuurisäätiöltä useiden kuukausien neuvottelut Inarin kunnan kanssa.

Kunnan omistama Tilapalvelu liikelaitos aikoi vielä viime syksynä myydä Sevettijärven terveystalon. Asia oli esillä viime vuonna kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa. Joulukuussa kunnanhallitus päätyi lopulta vuokraamaan tilat Kolttakulttuurisäätiölle.

- Suunnitelmissahan tämä on ollut jo monta vuotta. Mutta viime vuonna meillä oli jo tiedossa vuokraaja eli Kolttakulttuurisäätiö ja mitä toimintoja tähän halutaan, sanoo Feodoroff.

Kolttakulttuurisäätiö aikoo juhlistaa oman toimitilan saamista avajaisilla touko-kesäkuussa.