Pedofiliaepäilyt kuohuttivat kirkolliskokouksen edustajia

Kirkkoon liittyvät pedofiliaepäilyt ovat puhuttaneet kirkolliskokousedustajia Turussa. Edustajat ovat olleet hämmästyneitä tilanteesta, mutta myös tyytyväisiä asian avoimeen käsittelyyn.

Kotimaa
Arkkipiispa Jukka Paarma Kirkolliskokouksessa Turussa 3. toukokuuta 2010.
Arkkipiispa Jukka Paarman mukaan kirkko suhtautuu ryhdikkäästi esiintulleisiin pedofiiliepäilyihin.YLE / Kimmo Gustafsson

Maanantaina alkaneessa kirkolliskokouksessa on tuhti asiapaketti käsiteltävänä. Siihen kuuluvat muun muassa homoparien siunausmahdollisuus, kummien vähentäminen ja isot, miljoonaluokan kirjanpidon ja palkanlaskennan uudistukset. Silti esille on noussut asialistan ulkopuolelta pedofiliaepäilyt.

Turkulaisen kirkolliskokousedustajan Pentti Huovisen mukaan käytäväkeskusteluissa asiaa on puitu jonkin verran.

- Nämä vakavat asiat on hyvin tärkeää ottaa esille. Se antaa mahdollisuuden uhreille tulla esiin ja selvittää tätä, Huovinen toteaa.

Saman avoimen keskustelun ja selvittämisen kannalla ovat varmasti kaikki edustajat.

Huovinen, kuten edustajat Pertti Rajala ja Antero Aarniokin olivatkin tyytyväisiä, että asiaa on lähdetty käsittelemään. Rajalalle epäilyiden laajamittainen paljastuminen oli kuitenkin yllätys.

- Ehkä sitä on halunnut jollakin tavalla uskoa positiivisemmin tästä asiasta, Rajala pohtii.

Pahimmillaan on puhuttu jopa sadasta pedofiliaepäilystä, joskin arkkipiispa Jukka Paarman mukaan vain noin parikymmentä viime sodan jälkeisistä epäilystä kohdistuu varsinaisiin kirkon työntekijöihin.

- Kyse ei ole mistään järjestelmällisestä toiminnasta vaan yksittäisten hairahtuneiden ihmisten väärästä toiminnasta; rikoksesta, jota ei voida missään tapauksessa hyväksyä, Paarma toteaa.

Se, että epäilyt tulevat ilmi vasta nyt, johtuu varmasti osaksi katolisen kirkon viime aikaisista tapahtumista. Lisäksi Paarma arvelee, että uhrien on ollut vaikea puhua niistä. Monet esille tulleet tapaukset ovatkin vuosikymmenien takaisia.

- Olemme pyrkineet ottamaan selkeän ja ryhdikkään kannan näissä tapauksissa. Asiat tuodaan julkisuuteen ja selvitetään. Missä on rikos tapahtunut, niin se saadaan asianmukaiseen käsittelyyn, Paarma toteaa.

Arkkipiispa uskoo, että julkisuus ja avoin keskustelu paitsi auttaa ihmisiä, myös puhdistaa yleistä ilmapiiriä.

Sen sijaan Paarma pyörittelee vastaustaan, kun häneltä kysytään pitäisikö pedofiliasta tuomitut erottaa kirkon palveluksesta.

- Jokainen tapaus tutkitaan erikseen, minkä jälkeen ryhdytään kurinpitotoimenpiteisiin. Ilman muuta siitä seuraa rangaistus, Paarma toteaa.

Sen sijaan edustaja Antero Aarnio toteaa suoraan, että hänestä pedofiliasta tuomittu ei voi jatkaan kirkon tehtävissä.

- Se on sitä luokkaa oleva virkavirhe, se on aivan selvä.

Ei siunausta homopareille

Varsinaiselta asialistalta eniten huomiota lienee saanut samaa sukupuolta olevien parisuhteen siunaus. Kirkolliskokous pitää lähetekeskustelun asiassa ja päätettäväksi se tulee aikaisintaan syksyn kokoukseen.

Kirkolliskokous päätti vuonna 2003, ettei kirkkokäsikirjaan oteta rekisteröidyn parisuhteen siunaamiseen liittyviä toimituksia ja ettei kirkkolakiin oteta säädöksiä, joilla estettäisiin rekisteröidyssä parisuhteessa elävän työskentely kirkossa.

Piispankokouksen helmikuisen selvityksen mukaan parien puolesta ja heidän kanssaan voidaan kuitenkin rukoilla. Ruotsissa samaa sukupuolta olevia pareja on vihitty kirkossa avioliittoon viima marraskuusta lähtien.

Arkkipiispa Jukka Paarma kuitenkin arvelee, ettei Suomessa seurata länsinaapurin esimerkkiä.

- Näillä näkymin se ei näytä olevan mahdollista. Olemme tehneet eron avioliittoon vihkimisen ja parisuhteen välillä. Tässä asiassa piispainkokous oli yksimielinen.

Paarman mukaan avioliitto on asetettu miehen ja naisen väliseksi, joten vihkimistä ei voida samaa sukupuolta olevien välillä tehdä.

Kummeja ja rahaa

Muina lista-asioina ovat muun muassa kummien vähentäminen erikoistapauksessa yhteen. Perusteluiden mukaan joissakin tapauksissa on vaikea löytää kahta rippikoulun käynyttä, kirkkoon kuuluvaa kummia.

Asialistalla on lisäksi kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan keskittäminen, joka kirkon oman väen mukaan on isoin listalla olevista asioista.

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkoon perustettaisiin kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Tällöin seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja palkanlaskennan tietyt tehtävät hoidetaan keskitetysti useassa toimipisteessä eri puolilla maata.

Hankkeella haetaan jopa 7 miljoonan euron säästöjä nyt 26 miljoonaa euroa vuodessa maksavasta taloushallinnosta.

Esitys on tosin kohdannut kritiikkiä. Kirkkolliskokouksen edustajista osa epäilee säästöjen määrää. Pienissä seurakunnissa esimerkiksi yksi henkilö voi tehdä kirjanpitoa muun työnsä ohessa. Vaikka se otettaisiin häneltä pois, eivät palkkakulut kuitenkaan pienene, koska irtisanomisia ei tehdä.

Lähteet: YLE Turku