1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammattikorkeakoulut

Oulun seudun - ja Neu-Ulmin ammattikorkeakoulu kaksoistutkintoyhteistyöhön

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) on solminut sopimuksen kansainvälisestä kaksoistutkintoyhteistyöstä saksalaisen Neu-Ulmin ammattikorkeakoulun (Hochschule Neu-Ulm) kanssa. Kyseessä on ensimmäinen partnerikorkeakoulu, jonka kanssa Oamk:lla on vastavuoroinen kaksoistutkintosopimus.

Kuva: YLE

Kaksoistutkinnon opintokokonaisuuksien vastaavuuksia viimeistellään vielä toukokuun aikana käytävissä yhteistyöneuvotteluissa Neu-Ulmissa. Oamk ja Neu-Ulmin ammattikorkeakoulu ovat tehneet opiskelija- ja opettajavaihtoyhteistyötä vuodesta 2007.

Sopimus on ensimmäinen laatuaan myös Neu-Ulmin ammattikorkeakoululle. Sopimus koskee Oamkin englanninkielistä Business Information Technology- ja suomenkielistä tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaa sekä Neu-Ulmin Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (tietohallinnon ja yritysviestinnän) koulutusohjelmaa. Neuvottelut on myös käynnistetty kaksoistutkintosopimuksen saamiseksi International Business -koulutusohjelmaan. Kaksoistutkinnon opinnot suoritetaan englannin kielellä.

Kaksoistutkinnot käynnistyvät syksyllä 2011

Kaksoistutkintoa suorittamaan valitaan viisi suomalaista ja viisi saksalaista opiskelijaa. Suomalaiset opiskelijat suorittavat kolmannen opintovuoden opinnot Saksassa ja saksalaiset opiskelijat puolestaan joko toisen tai kolmannen vuoden opinnot Oulussa.

Oamkissa ensimmäistä kertaa kaksoistutkintoa suorittamaan voivat hakea syksyllä 2009 opintonsa aloittaneet opiskelijat. Saksassa kaksoistutkinto-ohjelmaan voivat hakeutua ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa keväällä 2010 tai aloittavat syksyllä 2010. Ensimmäinen haku kaksoistutkinto-ohjelmaan on keväällä 2011.

Kaksoistutkinto-ohjelman suorittaneet opiskelijat saavat kaksi tutkintotodistusta. Neu-Ulmista opiskelijat saavat Bachelor of Arts (B.A.) -tutkinnon ja Oamkista Bachelor of Business Administration (BBA) -tutkinnon. Opiskelijan tutkintotodistuksissa ja niiden englanninkielisessä liitteessä (Diploma Supplement) mainitaan, että kyseessä on kaksoistutkinto. Molempiin tutkintoihin sisältyy harjoittelu ja opinnäytetyö. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä jommassakummassa korkeakoulussa. Opinnäytetyön aiheesta sovitaan partnerikorkeakoulu kanssa. Harjoittelun ja opinnäytetyön on täytettävä molempien korkeakoulujen niille asettamat vaatimukset.