1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. päihteet

Päihdetyön järjestäminen puhuttaa

Päihdetyön ongelma Mikkelin seudulla on vastuunoton epäselvyys hoidon alkupäässä. Kunnissa ei ole yhtenäistä käytäntöä siitä kuka asiakkaan ohjaa hoitoon ja minne.

Kuva: YLE

Kokonaisvaltaisen hoitopolun luomista pohditaan seudullisessa päihdefoorumissa tänään. Esille nostetaan myös ajatukset katkaisuhoidon järjestämisestä ja selviämisaseman perustamisesta.

Hoitotyötä on pohdittu seudullisessa päihdetyöryhmässä. Mikkelin kaupungin sosiaalijohtaja Birgitta Pyykönen sanoo, että selvityksen alla on nyt se, miten katkaisuhoito tullaan jatkossa järjestämään.

- Vaihtoehtoina on keskusteltu sellaista, että perustettaisiin katkaisuhoitoasema Mikkelin omana toimintana ja sen yhteyteen selviämisasema, Pyykönen kertoo.

- Tai sitten yhteistuumin seudun lähikuntien kanssa. Kolmas vaihtoehto olisi se, että hankittaisiin ostopalvelut A-klinikalta tai Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukselta pitemmällä aikajaksolla.