Helsinki painii huumevieroituksensa kanssa

Helsingin suunnitelmat opioidiriippuvaisten uudeksi hoitomalliksi viivästyvät. Kaupungin laskujen mukaan osaa opioidiriippuvaisista hoidetaan nyt liian raskaasti ja kalliisti niin, että muut päihdehoidot kärsivät rahapulasta.

Opioidien väärinkäyttö
Huumeliuosta imetään lusikasta ruiskuun
Yle

Helsingin kaupunki toteuttaa itse noin puolet opioidiriippuvaisten korvaushoidoista ja puolet ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

Tämän kevään kilpailutuskierrokselle oli määrä valmistella uusi hoitomalli, joka perustuisi enemmän matalan kynnyksen palveluihin ja riippuvuuden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen terveyskeskuksissa. Sosiaalivirasto ei kuitenkaan saanut mallia ajoissa valmiiksi. Korvaushoitojen ostosopimukset ovat vaarantuneet, sillä sopimuskausi päättyi maaliskuun lopussa.

Sadat tarvitsevat korvaushoitoa

Tiistaina sosiaalilautakunnan on määrä päättää sopimusten jatkamisesta A-klinikan ja Diakonissalaitoksen kanssa ilman kilpailukierrosta. Sopimuksia aiotaan jatkaa vuoden loppuun asti ja niiden arvo on runsaat 1,6 miljoonaa euroa.

Opioidiriippuvaisen hoitoonpääsy kestää tällä hetkellä Helsingissä keskimäärin puoli vuotta. Korvaushoidossa on tällä hetkellä hieman alle 400 sosiaaliviraston asiakasta.

Parhaillaan hoitoonpääsyä odottaa 74 henkilöä ja hoidontarpeen arvioinnissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on 84 helsinkiläistä. Hoidontarpeen arviointi siirtyy Helsingin omaksi toiminnaksi tämän vuoden aikana.

Lähteet: YLE Helsinki