Tutkijan mukaan liittovaltio lisäisi kansanvaltaa

Aamu-tv:ssä vieraillut tutkija Juha Jokela sanoo, että EU:n kehitys liittovaltioksi voisi lisätä kansanvaltaa. Hänen mukaansa päätösvaltaa on jo valunut paljon valtioiden ulkopuolelle.

Aamu-tv
Aamu-tv:n vieraina ohjelmajohtaja juha Jokela ja toiminnanjohtaja Arto Aniluoto.
Ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista ja Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Arto Aniluoto arvioivat, onko Kreikan kriisi viemässä Euroopan unionia kohti liittovaltiokehitystä.

EU:n on arveltu ottaneen askelia kohti liittovaltiota euron pelastuspaketin myötä. Jäsenmailta odotetaan entistä tiivimpää yhteistyötä budjettiensa kurissa pitämiseksi.

Ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista arvelee, että EU on menossa kohti liittovaltiota ainakin välillisesti. Budjettikuri on siitä esimerkki.

- Kukaan ei ole esittänyt EU:lle perinteistä liittovaltion tunnusmerkkiä veronkantoa. Mutta jos komissiolla alkaa olla vahva rooli budjettien valvomisessa ja jäsenmaat ojentavat toisiaan pysymään ruodussa, niin totta kai sillä on seuraus myös meidän verotukseemme. Voi olla, että verotus nousee, kun alijäämää pitää supistaa.

Jokelan mukaan valtaa on jo valunut kansallisvaltioiden rajojen ulkopuolelle. Ääripää on Kreikka, jossa valta on talouskriisin takia siirtynyt EU:lle ja kansainväliselle valuuttarahastolle, kun taas kansallinen parlamentti ja hallitus ovat jääneet seuraamaan sivusta kriisinhoitoa.

Jokelan mukaan liittovaltiokehitys voisi pikemminkin vahvistaa kansanvaltaa kuin heikentää sitä.

- Ylikansallisilla, liittovaltioon liittyvillä toimilla voitaisiin pystyä palauttamaan ainakin osa demokratiasta ja poliittisesta päätösvallasta takaisin kansalaisille.

Liittovaltio on tabu

Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtajan Arto Aniluodon mukaan vakautuspaketin kasaaminen oli esimerkki EU:n toiminnasta parhaimmillaan.

- Kriisi on tehokas konsultti.

Aniluoto arvioi, että liittovaltiona EU olisi voinut estää pahimmat jäsenmaiden sooloilut talouskurin löysäämisessä.

Kun taloudellista valtaa ei ole haluttu antaa valtiolta esimerkiksi komissiolle, seurauksena on ollut paljon puhetta siitä, mitä pitäisi tehdä mutta toimia ei ole tehty.

Aniluoto sanoo, että demokratia toteutuu parhaiten, kun kansalainen äänestää kunta- eduskunta- ja eurovaaleissa ja kullakin tasolla käsitellään sille järkevästi kuuluvia asioita. Valtiot eivät enää pärjää omillaan esimerkiksi talous- ja ilmastoasioissa.

Molemmat asiantuntijat kaipaavat keskustelua siitä, mitä liittovaltio tarkoittaisi. Asiasta on tullut tabu kansallista identiteettiä vaalivassa Suomessa. Suomessa ja Britanniassa ajatellaan, että liittovaltio tarkoittaisi vallan keskittämistä. Esimerkiksi saksalaisten mielestä liittovaltio tarkoittaa vallan hajauttamista.

Lähteet: YLE Uutiset