1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Kiinteistömaailma: Asunnon ekologisuus kiinnostaa ostajia

Suomalaisista asunnonostajista yli 40 prosenttia pitää ekologisuutta merkittävänä kriteerinä uuden kodin valinnassa. Kiinteistömaailman mukaan tärkeitä tekijöitä ovat hyvät lähipalvelut, energiatehokkuus sekä toimivat julkiset yhteydet.

talous

Vähiten kiinnostusta herättävät ekologiset rakennusmateriaalit ja se, että asunto on viimeisten ympäristöstandardien mukainen. Tulokset käyvät ilmi Kiinteistömaailman teettämästä ekologisen asumisen tutkimuksesta, johon vastasi 670 asuntokaupat vuoden 2009 lopussa tehnyttä ostajaa eri puolilta Suomea.

Asunnonostajat suhtautuvat ekologisuuteen varsin käytännönläheisesti. Tärkeimmiksi ekokriteereiksi asunnon valinnassa nousevat energiatehokkuus (92,9 %), hyvät palvelut (90,5 %) sekä julkiset liikenneyhteydet (85 %). Omakotitaloasujat ovat kiinnostuneita uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Kerrostaloasujille tärkeää näyttää olevan asunnon sijainti ja hyvät lähipalvelut. Naiset pitävät pääsääntöisesti asunnon ekologisuutta tärkeämpänä valintakriteerinä kuin miehet.

Asunnonostajissa viisi erilaista ryhmää

Suurinta ryhmää eli 30 prosenttia kiinnostavat asunnon kaikki ekologiset ominaisuudet. He motivoituvat niin ympäristöseikoista kuin taloudellisuudestakin ja valintakriteerien perusteena ovat erityisesti asunnon terveellisyys ja jälleenmyyntiarvo.

26,9 prosentille vastaajista julkisen liikenteen ja palveluiden merkitys asunnon ekologisuudessa on tärkeää.

Viidennes vastaajista voidaan sijoittaa ryhmään, jolle asunnon ekologisuus on tärkeää ennen kaikkea luonnon hyvinvoinnin vuoksi.

Taloudellista hyötyä ekologisuudesta hakee 15,3 prosenttia vastaajista. Keski-määräistä useammin ryhmään kuuluva asuu omakotitalossa. Ryhmää motivoi elinkustannuksissa säästäminen ja edut asunnon jälleenmyynnissä.

Ekologisuus ei kiinnosta vastaajista 7,1 prosenttia. Ryhmässä miesten osuus on muita ryhmiä isompi ja iältään he ovat usein nuoria.

Ekoasumisessa tiedon tarve ja tarjonta eivät kohtaa

Asunnonostajien mielipiteet jakautuivat siinä, onko kiinnostavien asuntojen ekologisuudesta riittävästi tietoa saatavilla. Vastaajista 38,6 prosenttia sanoi, ettei saatavilla olleen informaation määrä ollut riittävää. Lisäksi asunnon ostajille näytti jääneen hyvin epäselväksi, mitkä asunnot ovat enemmän ekologisia, mitkä vähemmän.

Kiinteistömaailma tutki keväällä 2010 myös välittäjiensä mielipiteitä ekologisen asunnon ostamisesta. Heistä valtaosa kertoi, etteivät asiakkaat yleensä esitä kysymyksiä myynnissä olevien asuntojen ekologisuudesta ja että ostajien tietotaso erilaisten asuntojen ekologisuudesta on heikko. Kolme neljäsosaa välittäjistä uskoi, että ostajat eivät lue energiatodistuksia kovin tarkkaan ja useampi kuin joka toinen oli sitä mieltä, etteivät asunnon korkeat energiakustannukset karkota ostajia.

– Asunnonostajat ovat tutkimuksen mukaan paljon kiinnostuneempia ekologisuudesta kuin kiinteistönvälittäjät uskovat. Tiedon tarve ja tiedon tarjonta eivät vain toistaiseksi kohtaa. Tässä on meillä ja koko asumisen toimialalla paljon tekemistä, toteaa Kiinteistömaailman viestintäjohtaja Katja Änkilä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi