Zontat toimivat Helvi Sipilän hengessä

Kärköläläislähtöinen Helvi Sipilä oli uranuurtaja kansainvälisessä toiminnassa ja naisten asian edistäjänä. Suomalaiset Zontat kokoavat nyt pääomaa Helvi Sipilän muistorahastoon, jolla rahoitetaan kansainvälistä avustustoimintaa.

kerhot
Birgitta Stjernvall-Järvi on koonnut Lahden Zonta-kerhon historiikin.YLE / Tapani Ripatti

Birgitta Stjernvall-Järvi on ollut Zontan jäsen jo 40 vuotta. Hänelle Zonta on antanut hyviä ystävyyssuhteita sekä mahdollisuuden olla mukana kansainvälisessä toiminnassa ja avustustyössä.

Moni pitää Zonta-järjestöä jonkinlaisena salaseurana. Stjernvall-Järven mielestä salaseura-vaikutelma tulee ehkä siitä, että jäsenet kutsutaan järjestöön. Kutsumenettelyllä saadaan järjestöön mahdollisimman kattavasti eri alojen edustajia, sanoo Stjernvall-Järvi.

Kokoontumiset ovat kerran kuussa, silloin kuullaan aina jonkun jäsenen esitelmä omasta alastaan. Kokouksissa myös päätetään avustuskohteista, joita kerholla on kolmenlaisia: omia, piirin ja kansainvälisen organisaation avustuskohteita.

Naisten asialla

Yhdysvalloista alkunsa saanut maailmanlaajuinen naisten palvelujärjestö. Zonta International perustettiin vuonna 1919 Buffalossa, USA:ssa. Viime syksynä järjestö täytti 90 vuotta.

Nykyisin toimintaa on noin 70 maassa. Järjestö jakautuu piireihin, piirit alueisiin ja edelleen kerhoihin. Lahden Zonta-kerho juhlii tiistaina 60 vuotista taivaltaan. Lahden kerho kuuluu piiri 20:een, johon kuuluvat myös Viron Zonta-kerhot. Suomessa ja Virossa on yhteensä noin 1800 jäsentä. Suomessa on toimintaa ympäri maata, kerhoja on lähes jokaisessa kaupungissa.

- Zontien päämäärä on naisen aseman kaikinpuolinen edistäminen kaikkialla maailmassa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien oikeudenmukainen toteuttaminen.

Viimeksi Lahden kerho on avustanut afganistanilaisia perheitä, se onnistui oikein hyvin lastenlääkäri Leena Kaartisen välityksellä, kiittää Stjernvall-Järvi.

Kansainväliset avustuskohteet päätetään joka toinen vuosi pidettävässä kansainvälisessä kokouksessa. Lahden kerho on ollut mukana projektissa, jossa Kiinassa järjestettiin koulutus tytöille, joita ei ollut olemassa. Koulutuksen jälkeen tytöt saivat henkilötunnuksen, tulivat näin tunnustetuiksi ja pääsivät elämässä eteenpäin. Tämä koulutus järjestettiin miljoonalle tytölle.

Monia yhtymäkohtia YK:iin

Zonta on arvostettu järjestö, sillä on neuvotteluasema monissa YK:n elimissä, kertoo Stjernvall-Järvi.

Kärköläläislähtöinen Helvi Sipilä, ensimmäinen nainen YK:n apulaispääsihteerinä, oli jo ennen sitä ensimmäinen suomalainen kansainvälisen Zonta-järjestön presidentti vuosina 1968-1970. Pitkän kansainvälisen uran tehnyt Helvi Sipilä kuoli toukokuussa vuonna 2009.

- Suomessa tehtiin viime vuonna aloite Helvi Sipilä -muistorahaston perustamisesta. Rahaston kautta suomalaiset Zontat voisivat avustaa kansainvälisiä projekteja. Asia on menossa järjestössä eteenpäin. Lopullinen muoto päätetään ensi kesän kansainvälisessä kokouksessa.

Peruspääoman kerääminen rahastoa varten on jo aloitettu. Ajatuksena on, että jokainen zonta lahjoittaa yhden euron viikossa.

Lähteet: YLE Lahti