Positiivisuus voi pienentää sydäntautien vaaraa

Iloiset, innokkaat ja positiiviset ihmiset näyttävät säästyvän sepelvaltimotaudilta muita todennäköisemmin. Positiivisten riski sairastua kymmenen vuoden sisällä on mahdollisesti noin viidenneksen pienempi kuin synkkämielisten.

terveys

European Heart Journal -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 1 700 keskimäärin 46-vuotiaan miehen ja naisen haastatteluihin. Kymmenen vuoden seurannan aikana osallistujille kirjattiin yhteensä 145 iskeemistä sydänoiretta.

Aiemmissa tutkimuksissa positiivisuus on yhdistetty mm. immuunijärjestelmän tehostumiseen, pieneen diabeteksen ja verenpaineongelmien riskiin sekä parempaan ennusteeseen pitkäaikaissairailla.

Masennus ja kielteisyys saattavat puolestaan altistaa monille terveysongelmille, mikä masennuksen osalta havaittiin myös nyt tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että myönteisten kokemusten ja tuntemusten lisääminen voisi ehkäistä sydän- ja verisuonitaudeille alttiiden sairastumisia. Tämä voisi onnistua esimerkiksi rohkaisemalla potilaita suosimaan harrastuksia ja tapoja, jotka tuottavat heille iloa. Tämän varmistaminen tosin edellyttää uusia tutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim