Luonnon köyhtyminen jatkuu

Maailman luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla, vaikka maailman maat sitoutuivat vuonna 2002 hidastamaan köyhtymistä merkittävästi vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteisiin ei ole ylletty Suomessa eikä missään muussakaan valtiossa.

luonto

Maailman biologisen monimuotoisuuden tilasta kertovan raportin mukaan kehityksestä kärsivät jo muun muassa luonnonvarojen ja puhtaan veden saatavuus sekä ravinnon tuotanto. Nykyisen kehityksen jatkuminen vaikeuttaisi taistelua lajien sukupuuttoon kuolemista ja luonnontyyppien häviämistä vastaan. Myös useat paikalliset elinkeinot kärsisivät ja maailman köyhimpien ihmisten tilanne vaikeutuisi entisestään.

110 maan tiedoista kootun raportin mukaan kielteisen kehityksen pysäyttäminen edellyttää tehokkaita ja maailmanlaajuisesti hyvin koordinoituja toimia. Päätöksenteossa olisi käsiteltävä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä samanarvoisina, toisiinsa sidoksissa olevina kysymyksinä, jotka liittyvät mm. valtioiden talouskasvuun, ihmiskunnan ruokaturvaan ja terveyteen.

Raportti pohjustaa kuun lopulla Keniassa pidettävää YK:n biodiversiteettisopimuksen seurantakokousta.

Suomen kansallisessa raportissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi Etelä-Suomen suoluonnon muuttumiseen. Suoluonnon heikkeneminen jatkuu, vaikka merkittävimmät luonnontilaiset suot on suojeltu eikä uudisojituksia enää juuri tehdä.

Syinä Suomen suoluonnon tilan heikkenemiseen pidetään suojelualueiden pienuutta, niitä ympäröivien ojitettujen alueiden aiheuttamia muutoksia sekä pirstoutumista eli luonnollisten yhteyksien katkeamista soiden välillä. Myös rantojen ja maatalouden muovaamien perinneympäristöjen muutokset on mainittu raportissa huolta aiheuttavina.

Lähteet: YLE Uutiset