Biaudet'n valinnasta vähemmistövaltuutetuksi kantelu

RKP:n entisen kansanedustajan Eva Biaudet'n valinta vähemmistövaltuutetuksi on kirvoittanut kantelun oikeuskanslerinvirastolle. Virasto joutuu tutkimaan oliko oikein myöntää Biaudet'ille erillisvapaus, kun tällä ei ole virkaan vaadittavaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kotimaa

Kantelijan mukaan tehtävään olisi ollut ehdolla monta hakijaa, joiden kohdalla erillisvapautta ei olisi tarvittu.

- Tässä olisi ollut monta muuta hyvää ehdokasta, joilla olisi ollut mahdollisuudet ilman erivapautta hoitaa tehtävää, kertoo kantelun jättänyt Husein Muhammed YLE Uutisille.

Muhammed huomauttaa, että hakuprosessista saa vaikutelman, että Eva Biaudet'n valinta olisi sovittu ennalta.

- Nimitysmuistioissa perustelut sille, miksi Biaudet on valittu, on korostettu nimenomaan hänen osa-alueitaan ja muiden osaamisia on jätetty taka-alalle ja korostettu epämääräisiä ansioita. Lisäksi on korostettu hänen (Biaudet) selkeitä näkemyksiään toiminnan painopisteistä ja kehittämisestä kuitenkaan yksilöimättä niitä, Muhammed jatkaa.

- Kyllä se nyt kovin vahvasti vaikuttaa siltä, että joko on etukäteen tiedetty, kuka sinne otetaan tai sitten viimeistään valintavaiheessa on katsottu korostaa sitä osaamista, mitä Biaudet'illa on.

Pakolaisneuvonta ry:n lakimiehenä Helsingissä toimiva Husein Muhammed muistuttaa kuitenkin, että tässä ei ole kyse Biaudet'in virheestä, vaan valtioneuvoston virheestä.

- Olen toivottanut Biaudet'ille onnea tehtävään.

"Maahanmuuttaja ei kelpaa hallintoon"

Lisäksi kantelija kritisoi sitä, etteivät maahanmuuttajat näytä kelpaavan töihin maahanmuuttohallintoon, vaikka se vaatii yksityissektorin työnantajia työllistämään maahanmuuttajia jopa erityiskohteluin eli erivapauksin.

- Maahanmuuttohallinto ja vähemmistövaltuutettu ovat usein korostaneet sitä, että maahanmuuttajia pitäisi ottaa töihin positiivisin erillistoimin, mutta edelleenkään esimerkiksi vähemmistövaltuutetun toimistossa ei ole töissä yhtään saamelaista, romania tai maahanmuuttajaa merkittävässä asemassa. Lisäksi on jollain tavalla hassua, että vähemmistöjen valtuutettuna on koko ajan ollut enemmistön edustaja, Husein Muhammed kertoo.

Hallitus valitsi RKP:n entisen kansanedustajan Eva Biaudet'n vähemmistövaltuutetuksi noin viikko sitten. Tehtävä on määräaikainen. Biaudet aloittaa tehtävässään 15. toukokuuta.

Kantelu asiasta on jo kirjattu tulleeksi Oikeuskanslerinvirastoon.

Lähteet: YLE Uutiset