Perhonjoelle rajattu kalaväylä

Kokkola tyytyy rajatumpaan kalaväylään Perhonjokisuulla. Pohjanmaan käräjäoikeus ratkaisi kalaväyläkiistan maanmittauslaitoksen hyväksi, eikä Kokkola aio valittaa asiasta.

Perhonjoki
Raila Paavola / YLE

Alun perin Maanmittauslaitos rajasi Perhonjokisuun kalaväylään kolmasosan lahdesta, kun kaupunki halusi kalaväylän määräämistä laajempana, lahden leveydeltä rannasta rantaan.

Kaupungin ympäristöpäällikkö Michael Hagströmin mukaan kalaväylä merkitään todennäköisesti poijuin mahdollisimman pian. Väylä kirjataan myös merikortteihin.

Kalaväylän tarkoituksena on varmistaa vaelluskalojen nousu kutualueille Perhonjokeen.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa