Tietokoneluokat pölyttyvät kuin kotien pianot

Maailman tietoyhteiskuntapäivä kannustaa tietotekniikan käyttöön. Monille koululaisille koneen käyttö on osa arkipäivää, mutta vasta vapaa-ajalla. Ylen Aamu-tv:n haastatteleman professorin mukaan koneiden roolia tulisi kasvattaa myös koulumaailmassa.

Opiskleua koulun atk-luokassa
Nuoret ja lapset ovat tietotekniikan käyttäjinä monesti jo vanhempiaan ahkerampia, mutta osataanko tietotekniikkaa hyödyntää kouluissa? Ei ainakaan tarpeeksi, näin väitti Helsingin yliopiston professori Kirsti Lonka.

Helsingin yliopiston professori Kirsti Lonka vertaa 90-luvulla yleistyneitä tietokoneluokkia kotona pölyttyviin pianoihin. Tietokoneluokka löytyy monesta koulusta, mutta käyttöasteeltaan ne ovat vähäisiä. Lonka ottaisi tietokoneet tiiviimmin osaksi päivittäistä opetusta.

- Tätä ei pidä ajatella niin, että tietotekniikka korvaisi muita aineita. Sen sijaan tietokoneet voisivat korvata ruutuvihkon ja kynän. Että koulujen työskentelyvälineet olisivat samat kuin työelämässä, Lonka ehdottaa.

Lonkan mukaan 90-luvulla syntyneet ja tätä nuoremmat omaksuvat uusien laitteiden ja ohjelmien käytön nopeasti, sillä he ovat tottuneet käyttämään niitä pienestä pitäen. Erityisesti vanhemmille opettajille tekniikka voi olla vierasta, mutta tällöin olisi hyvä mahdollisuus antaa lapsen ja nuoren tietämykselle tilaa. Tasa-arvoisuus ja oppilaan osaamien taitojen arvostaminen myös vahvistaisivat tämän itsetuntoa.

Tyytyväisyys jarruttaa kehitystä

Lonkan mukaan suomalaisia kouluja vaivaa pysähtyneisyys. Kun on kerran päästy menestymään Pisa-tutkimuksessa, oletetaan kaiken olevan hyvin, eikä uusia tapoja oppia ja opettaa enää kehitetä.

- Jos olemme maailman parhaita, se on vaarallista, sillä siitä saattaa alkaa alamäki. Pitäisi koko ajan kehittää opetusta, vaikka Pisa-tutkimusten mukaan tilanne on tällä hetkellä hyvä, Lonka korostaa.

Lonka ehdottaakin, että Suomi voisi tulevaisuudessa viedä tietämystään tietokoneiden ja opetuksen yhdistämisestä ulkomaille, kunhan taidot ensin hankittaisiin. Tekniikan ei tarvitsisi olla monimutkaista, mutta sille pitäisi antaa luontevampi rooli päivittäisessä opetuksessa.

Kaikkia taitoja ei kuitenkaan opita koulussa. Lonka epäilee, että lapset ovat oppineet ainakin osan Pisa-tutkimuksessa menestystä tuoneista taidoistaan vapaa-ajalla.