Moskovan Helcom-kokous paha pettymys Itämeren suojelijoille

Moskovassa pidetty Itämeren suojelukomission Helcomin ministerikokous on päättynyt pettyneisiin tunteisiin. Vaikka Itämeren suojelutoimet joissakin asioissa ovat edenneetkin, ministerit vetäytyivät monista tavoitteista.

luonto

Pahin pettymys oli, että meren suojelun kannalta keskeiset, maakohtaiset toimintaohjelmat jätettiin kokonaan käsittelemättä. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan tämä johtui siitä, ettei ohjelmia ollut toimitettu kokoukselle ajoissa.

WWF valittelee ministerien päätöstä luopua yhteisten maatalouden ympäristökuormitusta vähentävien sitovien vaatimusten luomisesta ja soveltamisesta. Myös pesuaineiden fosfaateista luopumisen takarajaksi sovittiin vuosi 2015, eli toimeenpanoa lykättiin usealla vuodella.

Helcom myöntää tiedotteessaan, että Itämeren tilan parantamisen, suojelun ja kestävän käytön esteenä on lukuisia asioita, joita on käsiteltävä niin kansallisesti kuin kansainvälisessä yhteistyössäkin.

Kokouksessa hyväksyttiin ns. Moskovan julistus, jossa valtiot ilmaisevat halunsa vahvistaa yhteisiä toimia Itämeren tilan parantamiseksi.

Eräitä asioita Itämerellä on kuitenkin mennyt eteenpäinkin. WWF:n Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen mainitsee esimerkkeinä Itämeren ulkoisen ravinnekuormituksen kääntymisen laskuun, suojelualueverkoston täydentymisen ja kehittyneen yhteistyön öljyntorjunnassa.

Kokouksessa puhetta johti Venäjän pääministeri Vladimir Putin. Ympäristöjärjestö Greenpeace järjesti kokouspaikalla mielenosoituksen, jossa vaadittiin erityisesti Venäjän kemikaali- ja jätevesipäästöjen pienentämistä.

Venäjän kaksi vuotta kestänyt Helcomin puheenjohtajuus päättyi Moskovan kokoukseen. Puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille.

Lähteet: YLE Uutiset