Wanhan ajan "Facebook": Autiotupien vieraskirjat

Autiotupien vieraskirjamerkinnät Urho Kekkosen kansallispuistossa kertovat kävijöiden yhteenkuuluvuudesta luonnon kanssa sekä retkeilyn sosiaalisesta ulottuvuudesta, kertoo tuore tutkimus. Vieraskirjat olivat eräänlaista vanhan ajan sosiaalista mediaa.

Vieraskirja

Omat, vaikka yksinkin koetut tapahtumat halutaan jakaa muiden retkeilijöiden kanssa vieraskirjojen kautta. Tiedot käyvät ilmi Lapin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa Urho Kekkosen kansallispuiston vieraskirjoista sekä niiden käytöstä luontomatkailupalveluiden kehittämisessä.

Tutkimuksessa analysoitiin ulkomaalaisten tekemiä merkintöjä kansallispuiston erämaaosan vieraskirjoihin. Vieraskirjoihin haluttiin kirjoittaa viestejä muille retkeilijöille ja kuvata omia kokemuksia. Teksteistä välittyi myös riippuvuus luonnosta. Omalla osallistumisella ja uuden oppimisella oli suuri vaikutus siihen kuinka ainutlaatuinen kokemus oli.

- Kielteisten kokemusten kohdalla suurin osa ongelmista olisi voitu välttää riittävällä etukäteistiedolla, kertoo Minni Haanpää Lapin yliopiston Matkailun ja liiketoiminnan laitokselta.

- Kuitenkin myös tietynlaisen ankeuden todettiin kuuluvan aitoon erämaakokemukseen, jatkaa Haanpää.

Metsähallituksen Luontoon.fi –verkkopalvelun käytettävyys ja ennakkotiedon saanti sitä kautta on merkittävässä asemassa. Tutkimuksessa nousi esiin tarve sähköisille vieraskirjoille, joilla retkeilijät voisivat itse jakaa kokemuksiaan muille vinkkejä kaipaaville. Tähän tarpeeseen vastaavat tällä hetkellä retkeilijöiden omat nettiyhteisöt, mutta myös kaikille Suomen kansallispuistoille perustetut Facebook –sivut.

Vieraskirja-aineisto tuo kokemuksiin perustuvaa tietoa asiakkailta UK-puiston luontomatkailupalvelujen kehittämisen tueksi. Se täydentää jo Metsähallituksen toimesta kerättävää kävijätutkimusaineistoa. Kaikkiaan kansallispuistojen palveluiden parantamisella, tuotteistuksella sekä markkinoinnin kehittämisellä lisättäisiin niiden houkuttelevuutta.

Vieraskirjat palvelujen kehittämisen välineenä – ulkomaalaiset matkailijat Urho Kekkosen kansallispuistossa -tutkimus perustuu Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoiden ryhmätöinä toteuttamiin kandidaatintutkielmiin. Opiskelijat ovat yhdessä analysoineet kansallispuiston vieraskirjoja. Metsähallitus on toiminut tutkimuksen toimeksiantajana.

Tutkimus on julkaistu Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjassa ja se on ladattavissa maksutta osoitteessa: www.metsa.fi/julkaisut (siirryt toiseen palveluun) > Julkaisusarjat > Sarja A.

Lähteet: YLE Lappi