1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jäteveden käsittely

Jätevesihankkeet saivat avustuksia

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jakanut tämän vuoden vesihuoltoavustukset pohjalaismaakuntiin. Kolmeen maakuntaan jaetaan kaikkiaan 920 000 euroa.

Kuva: YLE

ETELÄ-POHJANMAA Mukana on 18 hanketta, jotka mahdollistavat jätevesihuollon järjestämisen haja-asutusalueella yhteensä 1400 taloudelle. Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. 920 000 euron ELY-rahasta 920 000 maa- ja metsätalousministeriön määrärahan osuus on 800 000 euroa ja ympäristöministeriön 120 000 euroa. Samalla jaettiin aiemmista hankkeista palautuneet 86 600 euroa.

Edellisien vuosien tapaan avustukset kohdistetaan viemäriverkostojen rakentamiseen ja laajentamiseen haja-asutusalueille ja taajamien lievealueille pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tuli tälle vuodelle yli 70 vesihuoltoavustushakemusta, joiden kustannusarvio on yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Avustuksia ei voitu myöntää haetun suuruisina, eikä kaikkiin hankkeisiin, koska käytettävissä olevat avustusmäärärahat ovat riittämättömät.