Vanhusten pakkosiirrot jäivät jurppimaan

Orimattilan vanhusten viime vuotiset pakkosiirtosuunnitelmat saavat arvostelua Orimattilan tarkastuslautakunnalta. Lautakunta pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmää kaupunkilaisille ylipäätään vieraana ja vaikeana ja kaipaa siihen selkiytystä.

Orimattila
Vanhukset kokoontuneet päiväsaliin Mallusjoen Lepokodissa
Orimattilan tarkastuslautakunta haluaa, että vanhusten lähipalvelukäsite määritellään.YLE / Juha-Pekka Huotari

Orimattilan tarkastuslautakunta katsoo, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän vanhuspalveluiden kilpailutus ei toteutunut toivotulla tavalla ja virheistä pitää ottaa oppia. Orimattilan vanhuksille tulee turvata varmuus, että palvelut ovat lähipalveluina käytettävissä. Ja lähipalvelukäsite on määriteltävä.

Ylipäätään koko sosiaali- ja terveysyhtymä ei ilmeisesti ole mennyt tiedotuksen kannalta oikein perille, koska sosiaali-ja terveydenhuollon palveluja ja näiden yhteystietoja etsitään jatkuvasti kaupungin organisaatiosta, tarkastuslautakunta katsoo.

Orimattilan kouluverkkoa on 2000-luvulla supistettu ja kouluja lakkautettu. Koulurakenteen kokonaisvaltainen arviointi on jäänyt tarkastuslautakunnan mukaan vähäiseksi, sillä samassa yhteydessä tulisi arvioida muun muassa koulukuljetusten lisääntyminen, opetusryhmien koon kasvu sekä koululaisten vanhempien kokemukset.

Koulujen lakkautukset olisi aiheellista kuntademokratian vuoksi käsitellä erillisinä päätöksinä, ei vain osana kouluverkkoselvitystä.

Orimattilan Pennalan tonttipulaa tarkastuslautakunta pitää hankalana. Uusia asuintontteja ei viime vuonna kaavoitettu ja Pennalassa kaupungilla ei ole edes siihen soveltuvia maita hallussaan.

Orimattilan talouden tasapainotus on edennyt suotuisasti, eikä alijäämäisen Artjärven tuleva kuntaliitos suista Orimattilaa raiteilta. Mutta syrjäytymiseen ja työttömyyden ehkäisyyn tähtäävät toimet nousevat merkittävään rooliin, tarkastuslautakunta arvioi.

Lähteet: YLE / Risto Lasila