UPM suunnittelee Lappeenrantaan biopolttoainelaitosta

Metsäyhtiö UPM suunnittelee Lappeenrantaan biopoltto-ainelaitosta. Yhtiö aloittaa laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin Kaukaan tehdasalueelle.

talous
YLE Etelä-Karjala

Arviointi valmistuu tämän vuoden lopussa ja mahdollisesta investoinnista päätetään yhtiön mukaan ensi vuoden alussa. Laitoksen tuotteina olisivat biodiesel, biobensiini, kerosiini ja nafta.

Aluksi biopolttoainelaitos toimisi koe- ja koulutuslaitoksena ja se työllistäisi parikymmentä ihmistä.

Biopolttoainelaitoksessa on tarkoitus testata erilaisten raaaka-aineiden soveltuvuutta biopolttoaineiden tuotantoon. Lisäksi laitoksessa koulutetaan UPM:n tulevaa käyttöhenkilökuntaa biopolttoaineiden petrokemian prosessien toimintaan ja hallintaan.

Laitos suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa UPM rakentaisi noin 20 000 tonnin koe- ja koulutuslaitoksen, joka palvelisi myös pienen mittakaavan teollista tuotantoa.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan myös suuremman mittakaavan kaupalliseen toimintaan, jolloin biopolttoainetuotanto olisi enintään 200 000 tonnia vuodessa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala