Tapulin kaivoksen ympäristöluvasta päätetään elokuussa

Rajajokikomissio on tehnyt välipäätöksen Ruotsin Pajalaan rakennettavan Tapulin rautamalmikaivoksen ympäristöluvasta keskiviikkona. Ympäristöluvan kohtalo ratkeaa 20. elokuuta.

ympäristöluvat
Northland resources

Välipäätöksessä rajajokikomissio pyytää sekä kaivosyhtiöltä että Norrbottenin lääniltä kirjalliset lausunnot ympäristöluvan ehdoista perusteluineen. Lausunnot on toimitettava komissiolle kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Osapuolten näkemykset ovat eronneet suullisessa käsittelyssä toisistaan, kertoo rajajokikomission kanslisti Eine Pirilä.

Kaivosyhtiö Northland Resourcesin on myös toimitettava arvio rautatiekuljetusten ympäristövaikutuksista Kaunisvaaran ja Kemin välillä. Tämänkin selvityksen on oltava komissiolla 15. kesäkuuta mennessä.

Jos ympäristölupa myönnetään, kaivosyhtiö voi aloittaa Tapulin rakennustyöt heti. Tuolloin toiminta voitaisiin aloittaa vuoden 2012 loppupuolella.

Samassa yhteydessä päätetään myös Kaunisvaaran rikastamon ympäristöluvasta.

Rajajokikomissio: käsittelemme kaikki ympäristövaikutukset

Ruotsin Luonnonhoitovirasto on arvostellut rajajokimissiota siitä, että se käsittelee ympäristölupaa liian aikaisessa vaiheessa, sillä kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat neuvottelut Ruotsin ja Suomen välillä ovat kesken.

Luonnonhoitovirasto on jättänyt käsittelyn siirtämisestä kirjallisen pyynnön rajajokikomissiolle.

- Rajajokikomissio ei nähnyt ympäristöluvan käsittelylle estettä. Jos käsittely olisi siirretty, aikataulumme olisi venynyt puolitoista kuukautta, sanoo Eine Pirilä.

Luonnonhoitovirasto on myös katsonut, että rajajokikomissiossa on käsitelty vain vesi- ja kalastuskysymyksiä, ei siis laajempia ympäristökysymyksiä. Näin se katsoo, että Suomi ei saa ääntään kuuluville Pajalan kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista.

Pirilä kiistää väitteet suppeasta käsittelystä.

- Rajajokikomissio käsittelee koko ympäristölupahakemuksen, Eine Pirilä sanoo.

Lähteet: YLE Lappi