1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Amnesty: Myös romanikerjäläisiä kohdeltava kunnioittaen

Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mukaan romanikerjäläisten ongelmaa ei ratkaista ajamalla heidät pois maasta. Sen sijaan tulisi hänen mukaansa puuttua köyhyyteen ja sitä edistävään syrjintään. Johanson korostaa, että myös romanikerjäläisiä tulee kohdella kunnioittavasti.

Kuva: Yle

YLE Puheen Päiväntasaaja-ohjelmassa haastateltu Johansson sanoo, että hänestä muukalaisvihamielisyyden ilmapiirin kasvu on selvästi havaittavissa Suomessa.

- Koko se keskustelu jota käytiin Sellon hyvin valitettavien surmien takia vuodenvaihteessa, keskustelu jota on käyty karkotettavista isoäideistä, koko maahanmuuttokeskustelu sekä keräjäläiskeskustelu on osoittanut minulle hyvin vierasta kylmyyttä, hän toteaa.

Suuri vastuu tästä on Johanssonin mielestä poliittisilla päättäjillä ja medialla. Mediaa hän arvostelee siitä, että se yleensä suhteellisen suoraan paljoakaan analysoimatta ja kritisoimatta raportoi, mitä poliittiset päättäjät lausuvat, olisi lausumissa järkeä tai ei.

Johansson vaatii lopettamaan leimaamisen

Johansson arvostelee myös sitä, että romanikerjäläisiin liitetään kielteisiä mielikuvia rikollisuudesta ja ihmiskaupasta ilman, että todisteita esitettäisiin. Hänen mukaansa sisäministeriö, pääministeri ja toimittajat toistavat kritiikittömästi mantraa järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Tässä on hänen mukaansa kyse on leimaamisesta ja kielteisen mielikuvan luomisesta. Hän vaatii, että jos epäilyjä ihmiskaupasta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta on, siihen tulee puuttua rikostutkinnalla. Uhrit tulee tuoda suojeluohjelman piiriin ja rikolliset asettaa syytteeseen. Sen ajan kuin tutkimus on vireillä viranomaisten tulisi hänen mielestään olla kuitenkin hiljaa.

Johansson huomauttaa, että EU:n perusoikeusviraston selvityksen mukaan yksi suuri tekijä romanien syrjinnässä ovat heistä laajalti liikkeellä olevat kielteiset mielikuvat, jotka liittyvät rikollisuuteen ja ihmiskauppaan.

"Koko Euroopan ongelma"

Johansson toteaa, että romanikerjäläisten osalta kyse on sekä romaniongelmasta että kerjäysongelmasta, ja ne molemmat ovat köyhyys- ja syrjintäongelmia.

Johansson huomauttaa, että se, mitä nähdään kaduilla, on keskeneräinen eurooppalainen hanke. Kun rajat ovat avautuneet, mutta ei ole yhteistä sosiaalipolitiikkaa, on itsestään selvää, että ihmiset lähtevät hakemaan parempia oloja.

Hän myös korostaa, että kyse on kaikkia Euroopan maita koskevasta ongelmasta, johon voidaan löytää ratkaisu vain EU:n tasolla.

Johansson toteaa, että romanien syrjintä ja huonot olot ovat tiedossa, mutta yhteinen tahto ratkaista ongelmaa puuttuu. Rahaa löytyisi hänen mukaansa varmasti, sillä puhutaan vain murto-osasta siitä, mitä liian helläkätisesti lainoja myöntäneiden saksalaisten tai ranskalaisten pankkien pelastamiseen kuluu.

Johansson vaatiikin, että kerjäämisen kieltävän lain pohtimisen sijaan hallitus käyttäisi energiansa sen poliittisen tahdon rakentamiseen, jolla ongelmia voidaan viedä eteenpäin eurooppalaisella tasolla.

Johansson vaatii myös täyttä nollatoleranssia rasistisille puheille.

"Romanikerjäläisiä kunnioitettava"

Johansson arvostelee pääministeri Matti Vanhasta lausunnosta, jossa hän kehotti olemaan antamatta romanikerjäläisille rahaa. Johanssonin mukaan jokaisen on päätettävä itse, haluaako auttaa.

Samalla hän korostaa, että almujen antaminen on hyvin epävarmaa sosiaalipolitiikkaa eikä se ole hyvä tapa ratkoa köyhyyttä.

Myös kerjäämisen kieltäminen saa Johanssonilta moitteet. Hän huomauttaa, että kerjäämiskielto olisi käytännössä köyhyyden kriminalisointia, lähtökohdiltaan syrjivä, mahdoton valvoa sekä tarpeeton, koska poliisi pystyy jo puuttumaan häiritsevään käyttäytymiseen.

Johansson ei usko, että eduskunta koskaan tulee tällaista lakia hyväksymään, sillä se ei mahdu hänen käsitykseensä suomalaisesta yhteiskunnasta.

Johansson korostaa myös, ettei kerjääminen kaduilla ole romaneille mukavaa, eikä heitä pidä nöyryyttää. Hän kehottaa ihmisiä puuttumaan siihen, jos näkee, että romaneja esimerkiksi syljetään tai heidän kuppejaan kaadetaan kumoon.

- Jos Matti Vanhanen kehottaa olemaan antamatta rahaa, minä kehotan kohtelemaan heitä kunnioittavasti, Johansson sanoo.