Sosiaaliturvan valitusruuhka yritetään purkaa

Sosiaaliturvasta tehtyjen valitusten käsittelyajat pyritään lyhentämään 10 kuukauteen ensi vuoden loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt oikeuskanslerinvirastolle suunnitelman, jonka mukaan nykyinen ruuhka saadaan purettua lisärahalla palkkattujen uusien työntekijöiden avustuksella.

Kotimaa

Oikeuskanslerinvirasto on vaatinut STM:ltä toistuvasti toimenpiteitä sosiaaliturvasta tehtyjen valitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

STM:n mukaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta tarvitsisi reilut viisi miljoonaa euroa ensi vuoden budjetissa, jotta suma saataisiin purettua. Summa on noin 600 000 euroa suurempi kuin tänä vuonna. Rahoituksen turvin saataisiin ratkaistua 28 000 valitusta, mikä on noin 3 500 enemmän kuin tänä vuonna.

Paremman rahoituksen turvin on tarkoitus palkata kymmenkunta uutta työntekijää. Käsittelyä yritetään nopeuttaa myös keventämällä ja sähköistämällä prosessia. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvät valitukset on tarkoitus keskittää jatkossa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Kahdeksan kuukautta on tavoite

Valitusten käsittelyajat on tarkoitus lyhentää kymmeneen kuukauteen ensi vuoden loppuun mennessä. Syksyllä 2012 käsittelyajan pitäisi olla enää kahdeksan kuukautta.

Tosin esimerkiksi uusien etuuksien, kuten takuueläkkeiden ja vaikeavammaisten tulkkipalvuluiden, siirtyminen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi voi lisätä valitusten määrää odottamattoman paljon. Se ja kasvattaa jälleen ruuhkaa.

Nykyisellään valitusten käsittelyaika sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa on noin17 kuukautta, mikä on apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan vastoin kansalaisten oikeusturvaa ja perustuslakia.

Puumalainen on aiemmin moittinut ministeriötä viivyttelystä ruuhkan purkamisessa, muttei vielä ole valmis arvioimaan STM:n esitettämien toimenpiteiden riittävyyttä. Viime ja tänä vuonna tehdyt lisäpanostukset ovat pysäyttäneet ruuhkaantumisen, mutta jonoja ei ole saatu purettua.

Lähteet: YLE Uutiset