EK luopuisi ruotsin pakollisuudesta

Venäjä on yhä tärkeämpi kieli työelämässä, ja englantikin pitää pintansa. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n henkilöstö- ja koulutusselvityksestä. EK lisäisi oppilaiden valinnanmahdollisuuksia luopumalla toisen kotimaisen pakollisuudesta.

Kotimaa
Oppilas täyttää ruotsinkirjaa
Yle

Englannin vahva asema säilyy ja korostuu, mutta ruotsin kieli on menettänyt asemiaan. Silti se on yhä yritysten toiseksi tärkein kielivaatimus. Vastaajista 88 prosenttia painotti englannin taitoa rekrytointikriteerinä, ruotsin merkitystä korosti joka toinen vastaajayritys. Kuitenkin vielä viisi vuotta sitten 65 prosenttia yrityksistä edellytti uusilta työntekijöiltä ruotsin osaamista.

Kaikkein voimakkaimmin yrityksissä kasvaa venäjän osaajien tarve, etenkin rakennusalalla. Kyselyn mukaan venäjän kieli on yrityksissä ohittanut saksan, ja lähes joka kolmas vastaajista painotti venäjän taitoa rekrytointikriteerinä.

Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa, että toisen kotimaisen - suomen tai ruotsin - pakollisuudesta luovutaan, jotta valinnanmahdollisuudet kasvavat. EK:n mukaan kielten tarjonta ja opiskelu uhkaavat nyt yksipuolistua sekä perusopetuksessa että lukiossa.

EK:n koulutusjohtaja Markku Koponen pitää kehitystä huolestuttavaa.

- Samaan aikaan kun elinkeinoelämässä kansainvälistymisen myötä kielitaitotarpeet monipuolistuvat, kuntien kielikoulutustarjonta yksipuolistuu ja oppilaat valitsevat ruotsin lisäksi pitkänä kielenä opiskeltavakseen nykyisin yleensä vain englantia.

EK haluaa useita kieliä jo alaluokille

Koposen mukaan kielitarjontaa ja opetusta pitäisi monipuolistaa peruskoulun alaluokilta lähtien.

- Opetuksen järjestäjän tulisi tarjota alaluokilla toisen kotimaisen kielen lisäksi vähintään kahden vieraan kielen opetusta. Oppilaitosten pitää tehdä enemmän yhteistyötä tarjotessaan näitä kielimahdollisuuksia.

Yli kolmannes vastaajista arvioi portugalin, vajaa kolmannes kiinan ja liki neljännes espanjan osaamisen korostuvan tulevaisuudessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tiedusteluun vastanneet yritykset työllistävät yhteensä noin 370 000 ihmistä.

Lähteet: YLE Uutiset