Suomalaistaiteilijatkin kuvasivat tolstoilaista ihannetta

Gallen-Kallelan museon kesänäyttely käsittelee tolstoilaisuuden vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin 1800-luvun lopulla. Kirjailija Leo Tolstoin ajatusten innoittamina kuvataiteilijat halusivat kuvata yksinkertaista elämää.

Venny Soldan-Brofeltin maalaus Kaskimaa. Kuva: Hannu Aaltonen / Kuvataiteen keskusarkisto

Gallen-Kallelan museon näyttely Maaemon lapset tarkentaa käsitystä siitä, miten tolstoilaisuus vaikutti suomalaiseen kulttuurielämään runsaat sata vuotta sitten.

Aate näkyi esimerkiksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisön teoksissa, jotka ihannoivat yksinkertaista elämää ja ilmensivät kansanomaista uskonnollisuutta.

Kuvataiteen ohella näyttelyssä tarkastellaan myös Tolstoin ja Arvid Järnefeltin ajatustenvaihtoa sekä tolstoilaisuuteen heränneiden veljesten Akseli ja Eelo Isohiiden surullista kohtaloa vuoden 1918 tapahtumissa.

Suomalaistaiteilijoiden tolstoilaisuutta koskeva tutkimus on vielä kesken

Gallen-Kallelan museon näyttelypäällikkö Minna Turtiainen sanoo, ettei lopullista sanaa tolstoilaisuudesta Suomessa ole vielä sanottu.

- Taidehistorioitsijoita on pitkään vaivannut se, että tolstoilaisuutta koskeva tieto on ollut Suomessa hajallaan. Tavoitteenamme oli koota tietoa yhteen ja toisaalta avata tutkimusyhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa.

Turtiaisen mukaan näyttely on kuitenkin vasta välietappi.

- Katsotaan, mitä tästä kaikesta lopulta seuraa, hän sanoo.

Maaemon lapset -näyttely on esillä Gallen-Kallela museossa Espoossa 29. elokuuta saakka.