1. yle.fi
  2. Uutiset

Kotikuntalain muutos takaa kaikille muutto-oikeuden

Kaikki suomalaiset voivat ensi vuoden alusta valita vapaasti kotikuntansa. Pitkään odotettu kotikuntalain muutos takaa muutto-oikeuden myös laitos- tai perhehoidossa oleville sekä asumispalveluja käyttäville vammaisille ja vanhuksille. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vielä ennen juhannusta.

Kotimaan uutiset
Kaksi ikäihmistä hoitokodin edustalla pyörätuoleissaan.
Yksityiset kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoa tarjoavat yritykset hyötyvät palvelusetelistä.YLE

Lakimuutosta on vaadittu jo vuosikausia, sillä perustuslain takaama vapaa muutto-oikeus ei käytännössä ole toteutunut, kun kunnat eivät ole päässeet sopimukseen muuttajan hoidon kustannuksista. Esimerkiksi omaistensa lähelle kaipaava, vanhainkodissa asuva mummo ei ole voinut vaihtaa kotikuntaa vapaasti.

Eduskunnalle annettavan lakiesityksen mukaan uuden kotipaikkakunnan on arvioitava muuttajan palvelujen tarve ja järjestettävä hoitopaikka tasavertaisesti kunnassa jo asuvien kanssa, kertoo hallitusneuvos Anne Kumpula.

- Hoidon kustannuksista vastaisi edelleen entinen kotikunta. Käytännössä kunnat tekevät asiakaskohtaisia sopimuksia kustannusten korvamisesta. Jos kotikunta on ostanut hoitopaikan toisesta kunnasta ja asukas muuttaa kirjansa sinne, hoidon maksaa siinäkin tapauksessa entinen kotikunta, Kumpula kertoo.

Lakiesitystä on vammaisjärjestöjen kuulemisen jälkeen muutettu niin, että yhteiskunnan tukea välttämättä tarvitsevan muuttajan ei tarvitse perustella kotikunnan vaihtoaan. Suomi ei toistaiseksi ole ratifioinut YK:n vammaissopimusta, jonka mukaan kotikunnan ja asuinpaikan vaihtoa rajoittavat säännökset rikkovat ihmisoikeuksia.

Kotipaikan vaihtajien määrää vaikea ennustaa

Kotipaikan vaihtajien määrää voi toistaiseksi vain arvailla. Muuttoliikkeen suunta kulkenee syrjäseuduilta kohti kaupunkeja. Suurta ikäihmisten tai vammaisten joukkomuuttoa tuskin nähdään, arvioi hallitusneuvos Anne Kumpula.

- Monet ihmiset ovat toki odottaneet tätä lakimuutosta ja parina ensimmäisenä vuonna muuttajia saattaa olla aika paljon, mutta suuruusluokkaa on vaikea arvioida.

Kuntaliiton sosiaali-ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio toivoo lakiin siirtymäaikaa, niin että kunnille jää aikaa reagoida ihmisten muuttotoiveisiin.

- Jos halukkaita muuttajia on vain vähän, kotikunnan vaihto tuskin tuottaa suuria ongelmia. Jos muuttoliike paisuu suureksi ja jos osa hoidontarpeessa olevista vaihtaa kotikuntaansa useampaan kertaan, niin kuntien on vaikea arvioida palvelujen tarvetta. Uusi laki on inhimillinen ja reilu, mutta sen toteuttaminen saattaa johtaa työläisiin hallinnollisiin ratkaisuihin, Merikallio sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi