Yrittäjyys houkuttelee maahanmuuttajia

Maahanmuuttaja kokee yrittäjyyden mahdollisuutena tai ainoana vaihtoehtona työllistymiselle. Yrittäjyydellä haetaan myös pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Kotimaa
Käsi ja kynä kouluvihkon päällä
Yle

Maahanmuuttajanaisilla on positiivinen asenne yrittäjyyteen. Sekä pakon edestä, että mahdollisuuksien perässä yrittäjäksi ryhtyneet maahanmuuttajataustaiset naiset ovat ilahtuneet yrittäjyyden tuomista mahdollisuuksista ja suosittelisivat yrittäjyyttä. Ajatus omasta yrityksestä, alueen palveluntuottajana kertoo, että maahanmuuttaja tuntee ympäristönsä ja hän haluaa kehittyä sekä asettautua alueelle.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Maria Lahtinen tutki opinnäytetyössään maahanmuuttajanaisten yrittäjyyskokemuksia Oulun seudulta. Kokemuksia kerättiin viideltä maahanmuuttajanaiselta, joilla on tai on ollut oma yritys Oulun seudulla.

Yrittäjien tarinoista välittyi omaehtoisen yrittäjyyden näkökulma, johon liittyi vastuu omasta työllistyvyydestä ja toimeentulosta. Maahanmuuttajayrittäjyyden taustalla on usein vaikeuksia saada koulutusta vastaavaa tai mielekästä työtä.

Lähteet: YLE Oulu