Pitkäaikainen eläkesäästäminen ei vielä sytytä suomalaisia

Suomalaiset näyttävät heräävän todella hitaasti aktiivisiksi eläkessäästäjiksi. OP-Pohjolan teettämän kyselytutkimuksen mukaan alle 10 prosenttia suomalaisista on vakavasti harkinnut ryhtymistä pitkäaikaissäästäjiksi. Säästämisinto on jopa laskenut viime syksystä.

talous

OP-Pohjola kysyy kansalaisten arvioita talousnäkymistä kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Pankinjohtaja Mika Kivimäelle oli pettymys huomata, että uusi ps-lain mukainen säästäminen kiinnostaa vakavasti vain kahdeksaa prosenttia suomalaisista.

- Kyllä se tietyllä tavalla on pettymys niihin ennakko-odotuksiin nähden, mitä meillä esimerkiksi oli viime syksyn barometrissa. Kun ajatellaan, että tuotteet ainakin kustannusmielessä ovat täyttäneet ennakko-odotukset, niin kyllä se on ollut tietynlainen pettymys, Kivimäki sanoo.

Viime syksynä ps-säästäminen kiinnosti vakavasti 14:ää prosenttia suomalaisista. Nyt kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta torjuu uuden ps-lain mukaisen eläkesäästämisen. Siihen ei ole joko perehdytty, tai sitä ei pidetä ajankohtaisena.

Yllättäviin menoihin halutaan varautua

Eläkesäästämisen sijaan suomalaisten säästämistavoitteet ovat tässä hetkessä: yllättävissä rahanmenoissa tai lomamatkassa.

- Kyselystä näkee selvästi sen, että säästäminen ei ole kovin tavoitteellista ja ehkä ylivarautuminen yllättäviin rahantarpeisiin korostuu. Sillä voi olla vaikutusta siihen, että kaikilta osin vaurastuminen ja säästämisen tavoitteet eivät toteudu pitkällä tähtäimellä.

Kivimäki arvoi, että kansalaisten vastaukset heijastelevat myös pitkään kestänyttä epävarmuutta maailman taloustilanteessa.

- Kyllä se näkyy. Erityisesti Euroopan talouden osalta sijoittajat ja säästäjät ovat selkeästi epävarmempia. Se on kuitenkin hyvin kahtiajakautunutta, sillä esimerkiksi Yhdysvaltain talous ja kehittyvien markkinoiden taloudet nähdään selvästi myönteisimpinä. Myös luottamus omaan talouteen on pitkän laskutredin jälkeen kääntynyt nousuun, hän toteaa.

Eläkesäästämistä pidetään kuitenkin tarpeellisena

Vaikka eläkesäästämiseen ei olla vielä ryhdytty laajoin joukoin, sitä pidetään kuitenkin tärkeänä. Joka kolmas suomalainen pitää tarpeellisena säästää yksityisesti eläkeikää varten.

Kyselyn mukaan tyypillinen eli mediaanisumma, jonka kotitaloudet pistävät tällä hetkellä säästöön, on noin 250 euroa kuussa. Se on 50 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Seitsemän prosenttia vastaajista pystyy säästämään yli 1 000 euroa kuussa.

Keskimäärin sijoittajabarometrin vastaajat arvioivat tarvitsevansa eläkkeellä puhtaana käteen noin 1 500 euroa kuussa.

Taloustutkimus haastateli tutkimuksen noin tuhatta suomalaista huhti-toukokuussa. Vastaajat olivat 15–74-vuotiaita perheensä talousasioista vastaavia.

Lähteet: YLE Uutiset / Aapo Parviainen