Kotimaisia ohjelmia näkee televisiosta yhä harvemmin

Suomalaisten tv-ohjelmien osuus koko ohjelmatarjonnasta on vähentynyt. Vuonna 2009 kymmenen maksuttoman kanavan ohjelmistosta enää reilu kolmannes oli kotimaista alkuperää. Useimmin ruudun täyttävät asia- ja viihdeohjelmat.

Kotimaa

Kotimaisuusaste on vuoden aikana vähentynyt reippaasti. Vielä vuonna 2008 Suomalaisia ohjelmia oli yhteenlasketusta ohjelmistosta yli puolet. Kotimaiset ohjelmat hupenivat miltei kaikilla kanavilla.

Kanavien ohjelmistosta vähintään 15 prosenttia on katettava eurooppalaisilla ohjelmilla. Kiintiö on määritelty laissa. Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry:n mukaan myös kotimaisuusastetta on pyritty seuraamaan. Kotimaisten kiintiötä ei lakitekstistä kuitenkaan löydy.

Valtakunnallisen tv-tarjonnan suosituimmat ohjelmatyypit olivat asiaohjelmat, joita oli 29 prosenttia kaikista lähetyksistä. Seuraavaksi yleisinpiä olivat viihdeohjelmat, 25 prosentin osuudella. Ulkomainen fiktio täytti kuvaruudun 15 prosenttia ajasta. Muita merkittäviä ohjelmatyyppejä olivat urheilu, 11 prosenttia ohjelmista, ja lastenohjelmat, 9 prosenttia tarjonnasta.

Kolmen viime vuoden aikana viihteen ja asiaohjelmien määrä on kasvanut reilusti. Viihteen lisääntymistä selittää mm. The Voice / TV Viisi -kanava, joka on erikoistunut kevyeen ajanvietteeseen. Sen sijaan urheilun ja ulkomaisen fiktion osuudet ovat selvästi pienentyneet.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää television ohjelmatarjontaa vuosittain. Ensimmäinen tutkimus on vuodelta 2000. Ministeriön selvityksessä on tarkasteltu kymmentä valtakunnallista, maanpäällisessä verkossa vapaasti saatavilla olevaa kanavaa. Tutkimuksessa olivat mukana TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Urheilukanava ja The Voice / TV Viisi.

Lähteet: YLE Uutiset