1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vaalit 2011

Kokoomus teki ristiriitaiset päätökset pakkoruotsista

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi sunnuntaina aloitteen, jonka mukaan pakkoruotsin tilalle tulisi vapaasti valittava toinen kieli. Käytännössä puolueen linja asiassa ei muuttune, koska päätös on ristiriidassa muiden kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Kuva: Yle

Puoluekokous hylkäsi aloitteet, joiden mukaan ruotsin kieli pitäisi tehdä vapaaehtoiseksi oppiaineeksi ja ruotsin kielen perustuslaillinen asema purkaa. Opetusministeri Henna Virkkunen myönsi, että päätökset ovat ristiriitaiset ja tulkinnanvaraa jää.

Puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen näki tilanteen niin, että kielten valinnanvapautta haluttiin lisätä, mutta pakkoruotsin poistamista ei ajeta.

- Siltä osin, kun ristiriitaa on, olotila ei tule muuttumaan, Katainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Puolekokouksen hyväksymän aloitteen mukaan pakollisuus ei ole opiskelulle paras mahdollinen motivaattori. Motivaatiota lisäisi, jos esimerkiksi itäisessä Suomessa voisi opiskella ruotsin sijaan halutessaan vaikkapa venäjää.

Kielten opiskelun määrä kokonaisuudessaan säilytettäisiin peruskoulussa ja lukiossa vähintään nykyisellä tasolla.

Puoluehallitus esitti aloitteen hylkäämistä, mutta puoluekokous hyväksyi sen tiukassa äänestyksessä äänin 281 - 284.

Kokoomus ajaa sukupuolineutraalia avioliittolakia

Puoluekokous hyväksyi myös aloitteet, joiden mukaan kokoomus ryhtyy edistämään sukupuolineutraalia avioliittolakia. Aloitteiden mukaan lainsäädäntö ei nykyisellään toteuta yhdenvertaisuusperiaatetta, koska rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole kaikkia samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin avioliitossa.

Avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi oli jätetty puoluekokoukselle neljä aloitetta. Puoluekokous hyväksyi ne sunnuntaina äänin 293 - 162. Tyhjiä ääniä tuli 17.

Puoluehallitus esitti aloitevastauksessaan, että valtiolla ei tulisi olla tarvetta puuttua siihen, mitä sukupuolta tai suuntausta avioliiton solmijat edustavat. Sen mukaan avioliiton solmimisen perusteiden tulisi olla puolisoiden päätettävissä olevia kysymyksiä.

Aloitteissa esitettiin, että avioliittoasetusta muutetaan ja laki rekisteröidystä parisuhteesta kumotaan. Rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton keskeisin ero nykyisellään lienee se, että rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollista adoptoida yhteistä lasta.

Puoluehallituksen mukaan kannalla ei kuitenkaan haluta puuttua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien sisäisiin asioihin kirkollistoimitusta koskien. Mahdollisessa eduskuntakäsittelyssä kyse on niin sanotusta omantunnonasiasta.

Jo kaksi vuotta sitten kokoomuksen puoluehallitus esitti puoluekokoukselle sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymistä. Puoluekokous kuitenkin hylkäsi aloitteen.

Uskontotunneille kyytiä

Puoluekokouksen päätöksellä kokoomus ryhtyy myös poistamaan tunnustuksellista uskonnonopetusta kouluista.

Kokouksen hyväksymän aloitteen mukaan koulun tehtävä ei ole kasvattaa lapsia kristityiksi, muslimeiksi tai hinduiksi, vaan sivistää ja antaa kaikille yhtäläiset edellytykset elämässä menestymiseen.

Puoluehallitus saikin kokoukselta velvoitteen ajaa kouluihin uskontotuntien sijaan uskontotietoa, joka käsittelisi tasapuolisesti kaikkia uskontoja.

Suomea ei muuteta monarkiaksi

Kokous pääsi käsittelemään myös vähemmän vakavia aiheita. Puoluekokouksessa äänestettiin siitä, pitäisikö Suomen siirtyä monarkiaan.

Esityksen tehneet Joensuun opiskelevat porvarit katsoivat, että muutos ratkaisisi presidentin valtaoikeusongelmat.

Puoluekokous kaatoi esityksen kuitenkin selvin luvuin.