1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Työmarkkinoiden uusiminen etenee

Työmarkkinoiden neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän uudistaminen näyttää lopultakin etenevän. Keskusjärjestöjen johtajaseitsikko on saanut käsiteltäväkseen tukun ehdotuksia, joita on valmisteltu EK:n työmarkkinajohtajan Eeva-Liisa Inkeroisen vetämässä työryhmässä.

talous

Pitkään valmisteltu paketti sisältää mm. tavoitteen uudistaa kaksi vanhaa lakia: työ- ja virkaehtosopimuslaki sekä laki työriitojen sovittelusta

Neuvottelu- ja sovittelujärjestelmän uudistaminen on ollut työnantajien toivomuslistalla jo vuosikymmeniä. Edellinen vakava yritys tehtiin 2000-luvun alussa, mutta se kuivui kokoon muutamassa vuodessa.

Mukana tänään keskiviikkona luovutetussa nipussa on tuttuja asioita: esimerkiksi se, mitä neuvotteluosapuolten pitäisi työriitatilanteessa itse tehdä, ennen kuin asia kannetaan valtakunnansovittelijalle.

On tapauksia, joissa sovitteluun on kävelty, vaikka ensimäistäkään asiaa ei ole edes yritetty ratkaista osapuolten kesken. Esimerkiksi edellisen valtakunnansovittelijan Juhani Saloniuksen sai kiehumaan kiukusta, kun hänen eteensä iskettiin paperivuori ja pyydettiin tekemään sopimus.

Myös sopimusalojen rajariidat, niin palkansaajapuolen kuin työnantajan aiheuttamatkin, on asia, johon halutaan selvyyttä. Valmiita ratkaisumalleja näihin kysymyksiin ei vielä ole olemassa, mutta seitsikon on määrä päättää, että niitä haetaan tietyn ajan kuluessa ja yhteistyössä.

Periaatteellisesti suurin kysymys on, pääsevätkö järjestöt sopuun siitä, että vuosikymmeniä sitten voimaan tulleet työ- ja virkaehtolaki sekä laki työriitojen sovittelusta avataan ja uudistetaan.

Jos näin päätetään, seuraava neuvottelujen ja mahdollisesti myös riidan aihe on, millaisen toimeksiannon lakien uudistuskomitea saa. Tässä yhteydessä esiin nousee ainakin työnantajien EK:n ikiaikainen vaatimus laittomista lakoista tuomittavien sakkosummien korottamisesta.

Lähteet: YLE Uutiset / Kari Klemm

Lue seuraavaksi