Harmaassa taloudessa 7 prosenttia kansantuotteesta

Harmaan talouden kokonaismäärä vastaa Suomessa jopa seitsemää prosenttia bruttokansantuotteesta. Näin laskee juuri valmistunut ja eduskunnalle luovutettava tutkimus, joka on tehty Suomen Pankin, Verohallituksen ja Tullihallituksen tiedoista.

talous
Kaksi miestä vasaroi.
YLE

Suomen harmaa talous on tutkimuksen mukaan kansainvälistynyt merkittävästi kymmenen vuoden aikana. Veroja kierretään kansainvälisillä sijoituksilla, suomalaisyritykset käyttävät EU:n valvonnan aukkoja ja Suomessa tehdyn työn tulokset siirtyvät verottamatta ulkomaille.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta aloitti tutkimuksen reilu vuosi sitten. Laajaan selvitykseen analysoitiin lähes 30 000 verotarkastusta ja vajaat 3 000 vastausta muun muassa yrityksille ja luottamusmiehille suunnattuihin kyselyihin. Verotarkastusten perusteella vuonna 2008 harmaan talouden kokonaismäärä oli 12 miljardia euroa – 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suurimmat ongelmat ovat tämänkin tutkimuksen mukaan rakennusalalla. Rakennustoimintaa jää vuodessa piiloon satojen miljoonien eurojen edestä, mikä merkitsee verottamattomia palkkoja ja maksamatta jääviä arvonlisäveroja. Hampaattoman lainsäädännön vuoksi etenkin pienillä yrityksillä on minimaalinen kiinnijäämisriski, vaikka juuri niissä harmaa talous on todennäköisintä.

Ulkomaisista sijoitustuotoista ei ilmoiteta

Jopa 90 prosenttia suomalaisten kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotoista jätetään ilmoittamatta verottajalle. Tutkimuksen mukaan kansainväliset sijoitukset ovat käytännössä kokonaan verovalvonnan ulkopuolella.

Lainsäädäntö mahdollistaa nimettömät sijoitukset, mikä tutkimuksen tekijöiden mielestä tekee Suomesta mahdottomasti valvottavan veroparatiisivaltion.

Tutkimuksella selvitettiin erityisesti kansainvälistä sijoitustoimintaa, veroparatiisien käyttöä ja kauppaan liittyvää harmaata taloutta. Nyt tutkimus ja sen toimenpide-ehdotukset lähtevät laajalle lausuntokierrokselle muun muassa kaikkiin ministeriöihin ja keskeisille työmarkkinaosapuolille.

Lähteet: YLE Uutiset