Uusia luonnonsuojelualueita Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan kaupunki aikoo perustaa luonnonsuojelualueet kolmelle omistamalleen alueelle. Kohteet kuuluvat tiloihin, joista kaksi sijaitsee Luolajan ja kolmas Kankaantaan kylässä. Suojeltavat alueet on merkitty jo maakuntakaavaan luonnonsuojelualueeksi. Ne sisältyvät myös Natura 2000 -verkostoon.

luonnonsuojelualueet

Suojeltavat kaksi Hattelmalanjärven aluetta ja yksi alue Matinsillalla ovat pinta-alaltaan yhteensä noin viisi hehtaaria. Hämeenlinnan kaupunki on neuvotellut luonnonsuojelualueiden perustamisesta ELY-keskuksen kanssa.

Kaupunginhallitus päätti luonnonsuojelualueiden perustamisesta maanantain kokouksessa.

Lähteet: YLE Häme