1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Söderskärin majakka suojeltiin

Söderskärin majakkarakennus on saanut rakennussuojelupäätöksen. Majakka saarineen on vaikuttava esimerkki merenkulun ankarista olosuhteista ja majakkaväen elinympäristöstä ankarimmillaan.

kulttuuri
Sodesrskarin majakka
YLE Helsinki

Suojelupäätöksen antaneen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan majakka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä sekä merenkulun ja tekniikan historian että rakennus- ja käyttöhistoriansa kannalta.

Majakan ulkoasuun saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä korjauksia. Myös majakan sisätilat tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä asussa.

Majakan alkuperäistä teknistä varustusta, kuten linssistöä, ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa.

Porvoon saaristossa sijaitseva Söderskärin majakka on rakennettu vuonna 1862. Majakka automatisoitiin 1957 ja sammutettiin 1989.

Tällä hetkellä majakka on vuokrattu ja se toimii matkailukohteena.

Lähteet: YLE Helsinki

Lue seuraavaksi