1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ydinenergia

Ydinvoimalasta ei haittaa hiukkaslaboratoriolle

Pyhäjoen mahdollisen ydinvoimalaitoksen vaikutus Pyhäsalmelle suunnitellun astrohiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen toimintaan olisi selvityksen mukaan varsin vähäinen. Ydinvoimala vaikuttaisi vain osaan suunnitelluista mittauksista. Ydinvoimalan vaikutusta on selvitetty Oulun yliopistoon kuuluvassa Oulun Eteläisessä instituutissa.

Kuva: YLE

Pyhäsalmen kupari- ja sinkkikaivos on lupaava sijoituspaikka laboratoriolle. Tällä hetkellä sijoituspaikaksi on ehdolla seitsemän paikkakuntaa eri puolilla Eurooppaa: Englannissa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa ja Suomessa. Laboratoriossa on tarkoitus mitata muun muassa tähtien toiminnassa (aurinko- ja supernovaneutriinot) syntyneitä tai maapallon sisässä syntyneitä neutriinoja (geoneutriinot) sekä aineen pysyvyyttä (protonin hajoaminen).

Suunniteltuja mittalaitteita voitaisiin käyttää myös keinotekoisen, esimerkiksi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaboratoriossa Cernissä synnytettävän neutriinosuihkun mittaamiseen. Mittalaitteet on sijoitettava syvälle maan alle, koska avaruudesta tuleva säteily estää erittäin vaikeasti havaittavien ilmiöiden mittaamisen maanpinnalla.

Tutkimus keskittyi Pyhäjoen ydinvoimalan vaikutuksiin, mutta muutkin Suomen ja naapurimaiden sekä nykyiset että suunnitellut ydinvoimalat otettiin huomioon.

Ydinvoimalaitoksen sijoittamista Pyhäjoen Hanhikiven tai Simon Karsikkoniemen alueelle tutkii Fennovoima Oy. Molemmat alueet on todettu soveltuviksi ydinvoimalaitoksen sijoituspaikoiksi sekä Säteilyturvakeskuksen alustavassa turvallisuusarviossa että muissa tehdyissä selvityksissä.

Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Voimaosakeyhtiö SF. Ydinvoimalan vaikutusta on selvitetty Oulun yliopistoon kuuluvan Oulun Eteläisen instituutin tutkimuksessa, joka alkoi viime syksynä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan elokuun 2010 loppuun mennessä.