Suomalaiset ovat parantaneet elintapojaan

Työikäiset suomalaiset tupakoivat entistä vähemmän ja syövät terveellisemmin. Terveysliikunta ei kuitenkaan ole yleistä, alkoholinkulutus on korkealla tasolla ja ylipainoisten osuus lisääntyy. Elintavoissa on suuria koulutusryhmittäisiä eroja. Tiedot selviävät THL:n tekemästä tutkimuksesta.

Kotimaa
Suomalaiset elävät entistä terveellisemmin. Edes kesäpöytien rasvaiset herkut eivät horjuta hyvää kehitystä. Työikäiset myös tupakoivat aiempaa vähemmän. Tutkijat kuitenkin patistavat ihmisiä liikkumaan nykyistä enemmän.

Vuonna 2009 ruokatottumusten osalta suomalaisista työikäisistä yli neljännes oli vähentänyt rasvan määrää ja kolmannes lisännyt kasvisten syöntiä. Perinteistä voita ruoanlaitossa käytti enää alle 10 prosenttia ja levitteenä ainoastaan kaksi prosenttia kyselyyn osallistuneista. Hieman alle kolmannes vastaajista yritti vakavasti laihduttaa (30%).

Tupakointi on vähentynyt. Suomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä päivittäin tupakoi yli viides (22%) ja naisista joka kuudes (16%). Yli puolet tupakoijista haluaisi kuitenkin lopettaa ja hieman alle puolet oli sitä vakavasti viime vuonna yrittänytkin. Tupakointi on yleisintä alimmassa koulutusryhmässä.

Liikuntaa liian vähän, mutta suunta on parempaan päin

Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt kaikissa koulutusryhmissä. Vuonna 2009 miehistä kuitenkin vain 12 prosenttia ja naisista 11 prosenttia liikkui UKK-instituutin terveysliikunnan suositusten mukaisesti. Ylipainoisia oli viime vuonna 15–64-vuotiaista miehistä 58 prosenttia ja naisista 42 prosenttia. Ylipainoksi katsotaan painoindeksi(BMI), joka on yli 24.

Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinin laitoksen tekemästä tutkimuksesta. Suomalaisen aikuisväestön elintapoja ja terveyttä on tutkittu ja seurattu vuodesta 1978 alkaen vuosittain. Vuonna 2009 kyselyyn vastanneita oli lähes 3 000.

Lähteet: YLE Uutiset