Lähestymiskieltojen valvonta tiukentuu

Poliisi saa uudet tarkemmat ohjeet lähestymiskieltojen valvonnasta. Poliisihallituksen antamat ohjeet korostavat eri viranomaisten välistä tiedonkulkua ja välittömiä toimenpiteitä.

Jokaiselle poliisilaitokselle nimetään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on varmistaa poliisin osalta tehokas tiedonvaihto ja yhteistyö eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Omassa toiminnassaan poliisi painottaa lähestymiskiellon noudattamisen valvontaa ja ilmitulleiden kiellon rikkomistapausten kirjaamista rikosilmoituksiksi.

Viimeeksi asia nousi esille espoolaisessa kauppakeskus Sellossa viime vuoden vaihteessa tapahtuneen ampumatapauksen yhteydessä. Kauppakeskus Sellon vartijat eivät olleet tietoisia, että surmaajalla oli lähestymiskielto Sellon Prismaan.