1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Puoluetuki laajennee paikallisyhdistyksiin

Työryhmä esittää, että puoluetukea laajennettaisiin myös paikallistason toimintaan. Esityksen mukaan puolueet käyttäisivät puoluetuestaan 12 prosenttia paikallistason toiminnan avustamiseen. Valtioneuvoston kanslian työryhmän muistio luovutettiin maanantaina pääministeri Mari Kiviniemelle (kesk.).

Paikallistason avustusten määräksi on arvioitu noin 2,6 miljoonaa euroa, mikä on siis noin 12 prosenttia poliittiseen toimintaan annettavasta tuesta.

Puoluetukea on jo aiemmin suunnattu nais- ja piirijärjestöjen toimintaan. Uutena tulisi nyt paikallistason toiminnan tukeminen, kuten kunnassa toimivien yhdistysten ja järjestöjen avustaminen.

Paikallistoimintaan suunnattava raha jaettaisiin ensin puolueille, jotka taas ohjaisivat rahan paikallisyhdistyksille ja -järjestöille. Puolueet taas saisivat puoluetukeensa summaa vastaavan korotuksen.

Tilintarkastajaa ei tarvita

Selvityksessä ehdotetaan muutoksia myös valvontasäännöksiin eli paikallistason yhdistysten ei tarvitsisi käyttää auktorisoitua tilintarkastajaa eikä niiden tarvitsisi toimittaa tilinpäätösasiakirjoja.

Esitystä perustellaan sillä, että pienten järjestöjen saama avustus voisi huveta helposti tilintarkastajan palkkiomaksuihin. Järjestöillä ja yhdistyksillä säilyisi kuitenkin tilitysvelvollisuus puolueille, jotka taas toimittaisivat ne eteenpäin oikeusministeriöön ja valtiontalouden tarkastusvirastoon.

- Viranomaisvalvonta säilyy, mutta ihan kaikkia valvonnan osa-aluita ei ole, sanoo erityisasiantuntija Valtteri Nieminen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

Myös tiedotustoiminnan ja viestinnän tukeen ehdotetaan tarkennuksia. Työryhmän esityksen mukaan julkista tukea ei saisi käyttää maksulliseen vaalimainontaan kampanja-aika eli kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.