EU listasi kriittiset mineraalit

Euroopan unionissa on tehty lista EU-maiden välttämättä tarvitsemista raaka-aineista ja mineraaleista. Tarkoituksena on yrittää taata listattujen mineraalien tuonti muun muassa talouden pyörien pyörittämiseksi. Lisäksi unioni patistaa jäsenmaita kehittämään keinoja korvaavien materiaalien löytämiseksi.

Listalla on 14 mineraalia tai raaka-ainetta, joista tehdään muun muassa akkuja, suodattimia, keraamisia tuotteita ja suodattimia.

Valtaosaa, 97 prosenttia, näistä aineista tuotetaan Kiinassa. EU:n mukaan Kiina asettaa tärkeille mineraaleille vientirajoituksia ja käytännössä säätelee niiden hinnat markkinoilla.

Myös muut tärkeitä mineraaleja tuottavat maat rajoittavat vientiä tullein ja hinnoittelulla.

Antimoni, berylliym, koboltti,......

Euroopan unionin kriittisten mineraalien listalle on otettu ne aineet, joita ei yleensä voida korvata joillain muilla aineilla. Lisäksi on arvioitu, että EU-maat ovat lähes täysin riippuvaisia näiden aineiden tuonnista.

Viiden vuoden välein päivitettävälle kriittisten aineiden listalle ovat päässeet antimoni, beryllium, koboltti, fluoriitti, gallium, germanium, grafiitti, indium, magnesium, niobi, platinaryhmän metallit ja harvinaiset maametallit, tantaali ja volframi.

Listalle voidaan ottaa uusia aineita, jos niiden tuotannossa tai saatavuudessa tapahtuu nopeita muutoksia.

Lopullinen lista kriittisistä aineista julkaistaan syyskuussa. Sen tueksi julkaistaan vuosittain European Raw Materials Yearbook, johon kerätään tietoa kriittisistä raaka-aineista.